Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εγκύκλιος Αναπληρωτών ΕΑΕ: Λίστα συναφών μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή

Προσοχή! Η εγκύκλιος αυτή δεν ισχύει πλέον. Την έχουμε στο site μας για καθαρά πληροφοριακούς λόγους. Σχετικά με τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, επισκεφθείτε το άρθρο μας "Τα οριστικά κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών με την Ειδική Αγωγή" ΕΔΩ

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής. Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 21η Αυγούστου 2015.

Στην εγκύκλιο γίνεται και αναφορά στην Υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων, με την οποία καθορίζονταν τα κριτήρια συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Με την αριθ. 8616/30-07-2015 (ΑΔΑ: 77ΓΚΟΞΛΔ-Χ5Ε)Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Προέδρου του Ι.Ε.Π. με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)», όπως τροποποιήθηκε με την 8690/04-08-2015 (ΑΔΑ: 60ΝΛΟΞΛΔ-ΗΙΖ) Απόφαση και ισχύει, συγκροτήθηκε Επιστημονική Επιτροπή στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με έργο να εξετάζει τις συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ). II. Στη με αριθ. 8726/05-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΕΧΤΟΞΛΔ-ΞΛΥ) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αντιπροέδρου του Ι.Ε.Π. με θέμα «Ορισμός κριτηρίων για τη χορήγηση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)» ορίζεται ότι: «Όλοι οι μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί τίτλοι των υποψηφίων αναπληρωτών για ένταξη στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) καθώς και του ΕΕΠ-ΕΒΠ πλην όσων αναγράφουν ρητά Ειδική Αγωγή ή Σχολική Ψυχολογία, εξετάζονται ως προς τη συνάφειά τους με την ΕΑΕ, από την αρμόδια Επιτροπή του ΙΕΠ»

Όλοι οι μεταπτυχιακοί-διδακτορικοί τίτλοι των υποψηφίων αναπληρωτών εξετάζονται ως προς τη συνάφειά τους με την ΕΑΕ από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή στο ΙΕΠ πλην όσων αφορούν ρητά στην Ειδική Αγωγή ή στη Σχολική Ψυχολογία (βάσει του επίσημου τίτλου τους) και για τους οποίους ως εκ τούτου τεκμαίρεται η μη αναγκαιότητα εξέτασης της συνάφειας. Τίτλοι που κατά τα προηγούμενα έτη - προ της συγκρότησης της ανωτέρω επιτροπής - κρίνονταν ως συναφείς από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης και που ρητά αναγράφουν Ειδική Αγωγή ή Σχολική Ψυχολογία (βλ. Παράρτημα III) δεν αποστέλλονται στο ΙΕΠ. Οι λοιποί τίτλοι αποστέλλονται στο ΙΕΠ από την οικεία Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε. συνοδευόμενοι, κατά περίπτωση, από την αναλυτική βαθμολογία ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου.

Οι τίτλοι που έχουν ήδη εξεταστεί ως προς τη συνάφεια τους με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο, είναι οι παρακάτω:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 1. Τμ. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Παν/μιο Αιγαίου, Τμ. Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Τίτλος: Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολειο για ολους, Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών
 2. Τμ. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τίτλος: Eπιστήμες της αγωγής, Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με ειδικές ανάγκες
 3. Τμ. Ψυχολογίας, Τίτλος Ψυχολογία, Κατεύθυνση: Σχολική & Εξελικτική Ψυχολογία

 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τίτλος:  Eιδική αγωγή, Λογοθεραπεια-Συμβουλευτικη / Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγη
 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τίτλος:  Eιδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική / Κατεύθυνση: Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική
 3. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Τίτλος: Ειδική Αγωγή
 4. Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Τίτλος: Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα. Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή.
 5. Τμ. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας. Τίτλος:  Θεωρία, Πράξη & Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 'Εργου, Κατεύθυνση: Ειδική Αγωγή
 6. Τμ. Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας. Τίτλος:  Σχολική Ψυχολογία

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Τίτλος: Ειδική Αγωγή. Κατεύθυνση: Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής. Τίτλος: Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

 1. Τμήμα Ψυχολογίας. Τίτλος: Σχολική Ψυχολογία.

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 1. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τίτλος: ΠΜΣ Τμήματος. Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή.
 2. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Τίτλος: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή.

Πανεπιστήμιο Πατρών

 1. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τίτλος: Επιστήμες της Αγωγής. Ειδίκευση: Ειδική Αγωγή-Εκπαίδευση Κωφών και Βαρήκοων Παιδιών.
 2. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τίτλος: Επιστήμες της Αγωγής. Ειδίκευση: Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική και Ειδική Αγωγή

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 1. Τμήμα Φιλολογίας, Τμήμα Ιστορίας & Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών- Universita degli Studi di Torino- Dipartimento di Psicologia. Τίτλος: Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική Αγωγή & εκπαίδευση  για τη διαχείριση προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες και στις οικογένειες τους.

 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

 1. Νοτιοδυτικό Παν/μιο "ΝΕΟΦΥΤ ΡΙΛΣΚΙ", ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ . Τίτλος: Δίπλωμα (Μαγκιστρ) στην Ειδική Παιδαγωγική-Παιδαγωγού Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες.
 2. Παν/μιο Σόφιας "ΑΓ. ΚΛΙΜΕΝΤ ΟΧΡΙΝΤΣΚΙ". Τίτλος: Δίπλωμα (Μαγκιστρ) στην Ειδική Παιδαγωγική-Παιδαγωγού Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες

ΓΑΛΛΙΑ

 1. Univ. De Cergy-Pontoise. Τίτλος: Master Sciences Humaines et Sociales, a finalite professionnelle, mention education et formation, specialite enseignement, education, remediation et besoins educatifs particuliers.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

 1. Βrunel University. Tίτλος: Master of philosophy in Special Education
 2. Brunel University: Tίτλος:  Master of Arts in Education (Special Educational Needs)
 3. King's College London. Tίτλος:  Master of Arts in Special Educational Needs
 4. Liverpool John Moores University. Τίτλος:  Master of Arts in Special Educational Needs
 5. Manchester Metropolitan University. Τίτλος:  Master of Arts in Inclusive Education & Special Educational Needs
 6. Manchester Metropolitan University. Τίτλος:  Master of Arts in Special Educational Needs
 7. The Open University. Τίτλος: Master of Education (Special Needs/Inclusive Education)
 8. The University of Edinburgh. Τίτλος: Master of science in Inclusive & Special Education
 9. The university of Edinburgh. Τίτλος:  Master of science in Education (Special Education)
 10. University of Manchester. Τίτλος:  Master in Education-Special & Inclusive Education
 11. The University of Manchester. Τίτλος:  Master in Education-Special Education
 12. The University of Manchester. Τίτλος:  Master in Education - Special Needs & development
 13. The University of Northampton. Τίτλος:  Master Special Educational Needs & inclusion
 14. The University of Nottingham. Τίτλος:  Master of Arts in Special Needs
 15. The University of Nottingham. Τίτλος:  Master of Arts in Special Educational Needs & inclusion
 16. The University of Nottingham. Τίτλος: Master of Arts in professional development in Special Needs
 17. The University of Sheffield. Τίτλος:  Master of Education in Special Education
 18. The University of Warwick. Τίτλος:  Master of Arts in Educational studies (Special Educational Needs)
 19. University of Βirmingham. Τίτλος:  Master of Arts in Education (inclusion & Special Educational Needs)
 20. University of Birmingham. Τίτλος:  Master of Arts in Education (Special Educational Needs)
 21. University of Birmingham. Τίτλος:  Master of Education in inclusion & Special Educational Needs
 22. University of Birmingham. Τίτλος:  Master of Education (Special Education: Autism (Children))
 23. University of Birmingham. Τίτλος:  Master of Education-Special Education: autism (pupils)
 24. University of Bristol. Τίτλος:  Master of Education in Special Education
 25. University of Bristol. Τίτλος:  Master of Education in Special & Inclusive Education
 26. University of East London. Τίτλος:  Master of Arts in Special Educational Needs
 27. University of Exeter. Τίτλος:  Master of Education in Special Educational Needs
 28. University of Leeds. Τίτλος:  Master of Education (Special Educational Needs)
 29. University of Leeds. Τίτλος:  Master of Arts in disability and Special Education
 30. University of Leeds. Τίτλος:  Master of Arts in Special Educational Needs
 31. University of London, UCL - Institute of Education. Τίτλος:  Master of Arts in Special Education (inclusion & disability studies)
 32. University of london, UCL - Institute of Education. Τίτλος:  Master of Arts in Special & Inclusive Education
 33. University of london, UCL - Institute of Education. Τίτλος:  Master of Arts in Special Education (psychological perspectives)
 34. University of London, UCL - Institute of Education. Τίτλος:  Master of science in Special & Inclusive Education
 35. University of Roehampton. Τίτλος:  Master of Arts in Special & Inclusive Education
 36. University of Roehampton. Τίτλος:  Master of Arts in Special Educational Needs
 37. University of Sunderland. Τίτλος:  Master of Arts in Special Needs & Inclusive Education
 38. University of Sunderland. Τίτλος:  Master of Arts in Education (Special Needs & Inclusive Education)
 39. University of Wales, Newport. Τίτλος:  Master of Arts in Special Educational Needs
 40. University of Wolverhampton. Τίτλος:  Master of Arts in Education (Special Needs & inclusion)
 41. University of Worcester. Τίτλος:  Master of Arts in Special & Inclusive Education

 

ΗΠΑ

 1. Long Island University C.W. Post Campus,New York. Τίτλος:  Master of science in Education - major: Special Education
 2. University of Massachusetts, Boston. Tίτλος: Master of Education, major: Special Education

 

ΙΤΑΛΙΑ

 1. Universita Degli Studi di Firenze. Τίτλος:  Master di secondo livello in psicologia scolastica
 2. Universita degli studi di Torino. Τίτλος:  Master di secondo livello in competenze relazionali per insegnanti che interagiscono con alunni e famiglie con bisogni educativi Speciali
 3. Universita degli Studi Roma Tre. Τίτλος:  Master di secondo livello in metodologia e didattica speciale per l'integrazione degli allievi con disabilita

 

ΚΥΠΡΟΣ

 1. Ευρωπαϊκο Παν/μιο Κύπρου. Τίτλος: Eιδική (Eνιαία) Εκπαίδευση 
 2. Παν/μιο Κύπρου. Τίτλος: Ειδική & Ενιαία Εκπαιδευση
 3. Παν/μιο Λευκωσίας. Τίτλος: Επιστήμες Αγωγής-Ειδική Εκπαίδευση

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

 1. Παν/μιο Ουτρέχτης, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τίτλος: Doctorandus science of Education: παιδαγωγικεσ επιστήμες, ειδίκευση: Ορθοπαιδαγωγική (Ειδική παιδαγωγική): Μαθησιακές & Γνωστικές Αναπτυξιακές Διαταραχές

 

ΣΕΡΒΙΑ

 1. Παν/μιο Βελιγραδίου. Tίτλος: Diploma Magistra Eπιστήμες Ειδικής αγωγής - Λογοθεραπεία

 

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο