Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Έγκριση νέων μεταπτυχιακών σε νομικές επιστήμες

Το eduguide σας παρουσιάζει τα νέα μεταπτυχιακά σε νομικές επιστήμες που εγκρίθηκαν το τελευταίο διάστημα και δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ. Τα γνωστικά αντικείμενα των νέων αυτών μεταπτυχιακών προσφέρονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ανταποκρίνονται στην ανάγκη για παροχή εξειδικευμένων νομικών και τεχνικών γνώσεων σε σύγχρονα ζητήματα και επιστημονικά αντικείμενα. 

Τίτλος Προγράμματος:  Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις


Φορέας Προγράμματος: Τμήματα Νομικής, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ

Αριθμός εισακτέων: Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιένα (21) και αναλύεται ανά κατηγορία πτυχιούχων σε: επτά (7) πτυχιούχους Νομικών Σχολών, επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. 
Αν οι επιτυχόντες εισακτέοι κάποιας ή κάποιων από τις παραπάνω κατηγορίες είναι λιγότεροι από επτά (7), είναι δυνατό, μετά από απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων πτυχιούχων άλλης κατηγορίας μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των εικοσιένα (21). 

Αντικείμενο - Σκοπός 
1. Το ΔΠΜΣ, με τίτλο: «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων νομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο του Κτηματολογίου. 
2. Σκοποί του ΔΠΜΣ αποτελούν: 
α) Η διάνοιξη νέων οριζόντων σε αποφοίτους Νομικών Σχολών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για την ερευνητική και, ιδίως, την επαγγελματική τους ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο». 
β) Ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων με εξειδικευμένες και σφαιρικές νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές γνώσεις στον κατεξοχήν διεπιστημονικό τομέα του «Κτηματολογίου», έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και των σχετικών επαγγελματικών πεδίων. 
γ) Η ενθάρρυνση του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ για την ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο», έτσι ώστε να καλλιεργηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο αντικείμενο από ακαδημαϊκούς δασκάλους και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και η τεχνογνωσία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα στη χώρα. 
δ) Η προώθηση συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

Δίδακτρα: Οι φοιτητές θα καταβάλουν εφάπαξ τέλος εγγραφής. Αυτό θα καθοριστεί στην προκήρυξη που θα ανακοινωθεί. 

Για να δείτε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ

 

Τίτλος Προγράμματος:  Δίκαιο και Πληροφορική

Φορέας Προγράμματος: Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Παν. Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής του ΔΠΘ

Αριθμός εισακτέων: 50 άτομα/έτος

Διάρκεια σπουδών: 3 εξάμηνα (τμήμα πλήρους φοίτησης), 5 εξάμηνα (τμήμα μερικής φοίτησης)

Κατηγορίες εισακτέων 
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών, λοιπών Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς με τα παραπάνω Τμήματα γνωστικού αντικειμένου, Τμημάτων Nομικής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών Σπουδών, Διοίκησης, Οικονομικών Επιστημών, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής ή αντίστοιχων και ισότιμων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι ΤΕΙ της ημεδαπής, αντίστοιχων Τμημάτων, καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών. Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του άρθρου 2 περ. β΄ του Ν. 3685/2008. 

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στα παραπάνω πεδία, ενόψει και των αναγκών της χώρας να αφομοιώνει και να προάγει τις επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμογές της Πληροφορικής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, μέσα από τον εφοδιασμό των μεταπτυχιακών φοιτητών με διεπιστημονικές εξειδικευμένες γνώσεις στοΔίκαιο, στην Πληροφορική και στις εφαρμογές της, για μια επιτυχημένη επαγγελματική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.

Δίδακτρα: με δίδακτρα. Το ποσό των διδάκτρων θα καθορίζεται στην προκήρυξη που θα ανακοινωθεί το εαρινό εξάμηνο του 2015-2016

Όλα τα μαθήματα του προγράμματος διδάσκονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και μπορούν να πραγματοποιούνται και με ηλεκτρονικά μέσα εκπαίδευσης.
Για να δείτε το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακοπυ πατηστε εδώ

Δείτε, επίσης, πρόσφατο άρθρο μας για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο "Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις" που θα προσφερθεί το εαρινό εξάμηνο του 2015-2016 από τη Νομική Σχολή του  ΑΠΘ σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Πανεπιστήμιου Λευκωσίας και του  Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)

Για να δείτε ΟΛΑ τα μεταπτυχιακά νομικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων πατήστε ΕΔΩ

Όλες οι προκηρύξεις μεταπτυχιακών δημοσιεύονται στο eduguide μόλις ανακοινώνονται από τα αντίστοιχα τμήματα.

Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για νέα, προκηρύξεις, νέα και πληροφορίες των μεταπτυχιακών που σας ενδιαφέρουν!

https://www.eduguide.gr/accounts/register/  

Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από την κεντρική μας σελίδα http://www.eduguide.gr/ μπορείτε να εξερευνήσετε την πιο πλήρη και χρηστική μηχανή αναζήτησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο