Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων υποτροφιών, υπηρετώντας τον σκοπό του για την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους, προκηρύσσει για δεύτερη χρονιά τη χορήγηση υποτροφιών για επισκέπτες επιστήμονες ερευνητές για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε επιστήμονες ερευνητές, κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών, υποψήφιους διδάκτορες ή μεταδιδάκτορες, οι οποίοι εκπονούν έρευνα ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προκειμένου να επισκεφτούν πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού με στόχο τη διεξαγωγή έρευνας για την εκμάθηση επιστημονικής μεθοδολογίας, σύγχρονων ερευνητικών διεθνών τάσεων και τεχνολογιών ή/και την παρουσίαση και παράδοση διαλέξεων, μεταφέροντας στη συνέχεια τη γνώση αυτή στην επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας.

Οι υποτροφίες είναι βραχυχρόνιες για διάστημα έως έξι (6) μηνών και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 29η Μαρτίου 2024 και ώρα Ελλάδας 14.00.

Επιστήμονες ερευνητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας για τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Φορέων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
2. Μηχανική Μάθηση & Εφαρμογές, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική
3. Ανάλυση Δεδομένων - Επιστήμη Δεδομένων
4. Ψηφιακές Τεχνολογίες
5. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία, Επιστήμη Υλικών
6. Παραγωγή και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
7. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
8. Γεωπονία
9. Βιολογία
10. Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων
11. Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής
12. Αναγεννητική Ιατρική
13. Μοριακή Ιατρική - Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία
14. Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου
15. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Αρχιτεκτονική
16. Προστασία Μνημείων
17. Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

Διάρκεια και Δικαιούχοι υποτροφίας:

Η υποτροφία δύναται να χορηγείται για έως 6 μήνες και αφορά στην κάλυψη των εξόδων διαβίωσης προς επιστήμονες ερευνητές, μελετητές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς υποψήφιους που εκπονούν έρευνα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, υποτροφίες και λοιπές παροχές δεν δύναται να συνεχίζονται πέραν του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας των υποτρόφων. Ως εκ τούτου, η επίσκεψη στην οποία αφορά η αιτούμενη υποτροφία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας του υποψήφιου.

Ύψος Υποτροφίας:

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.500€ /μήνα για διαμονή στις ΗΠΑ και τον Καναδά και 2.000€ /μήνα για διαμονή στις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού. Για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και εγκατάστασης προς τη χώρα διαμονής προβλέπεται επιπλέον επιχορήγηση της τάξεως των 1.000€.

Κριτήρια επιλογής:

 • Ακαδημαϊκή αριστεία
 • Συνάφεια αντικειμένου με τα επιχορηγούμενα επιστημονικά πεδία
 • Αξία έρευνας
 • Αντίκτυπος και οφέλη επίσκεψης
 • Οικονομική ανάγκη επιχορήγησης
 • Δυνατότητες σταδιοδρομίας
 • Συμμετοχή στα κοινά / Προσωπικές ικανότητες

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών: 

 • Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
 • Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων, καθώς όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους.
 • Η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Η σύνδεση του υποψηφίου με ακαδημαϊκό ή ερευνητικό κέντρο. Οι υποψήφιοι οφείλουν να διαθέτουν επίσημη επιστολή πρόσκλησης/συνεργασίας από πανεπιστήμιο/ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού, στην οποία ο επικεφαλής του τμήματος και ο καθηγητής με τον οποίο ο αιτών σχεδιάζει να συνεργαστεί, θα βεβαιώνουν ότι εγκρίνουν την επίσκεψη του αιτούντος στο οικείο πανεπιστημιακό/ερευνητικό κέντρο και θα δηλώνουν ότι το προτεινόμενο έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου.
 • Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1/9/2024 και εξής. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
 • Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 29η Μαρτίου 2024 και ώρα Ελλάδας 14.00, μετά την οποία ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή. Η υποβολή 3 των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Ιδρύματος εδώ.

Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αίτησής του με προσωπικό email έως το τέλος Ιουλίου 2024.

Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, καθώς και από τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.bodossaki.gr. Επιπρόσθετα, μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στο scholarships@bodossaki.gr.

Προσδοκία του Ιδρύματος είναι να διευρύνει ακόμη περισσότερο την κοινότητα των 2.600 υποτρόφων του με νέα μέλη και να διατηρήσει την επαφή μαζί τους και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, κατά την επαγγελματική τους εξέλιξη, δημιουργώντας ευκαιρίες για δικτύωση, για περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών και για προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την αναλυτική Προκήρυξη.

Δείτε, επίσης,:

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο