Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Υποτροφίες από το Ίδρυμα Μποδοσάκη για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 52ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 - 2025

Το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, υπηρετώντας το όραμά του για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους, προκηρύσσει για 52η χρονιά τη χορήγηση υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη υποδέχεται πλέον και ιδιώτες δωρητές που επιθυμούν να προσφέρουν σε νέες και νέους την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις σπουδές που ονειρεύονται, αυξάνοντας το σύνολο των χορηγούμενων υποτροφιών. Στο πλαίσιο του 52ου Προγράμματος Υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2024-2025 θα απονεμηθούν κατ΄ελάχιστο δύο (2) υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στα επιστημονικά πεδία της Ιατρικής - Βιοΐατρικής, υπό τον τίτλο «Υποτροφίες Δωρεάς Ελισάβετ Φωτίου ΦΩΤΕΙΝΕΛΛΗ – Ιωάννου Δημητρίου ΚΡΙΤΙΚΟΥ».

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την 15η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα Ελλάδας 14.00.

Πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι φοιτητές όλων των Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημιακού Τομέα των Α.Ε.Ι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποτροφίας για ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Φορέων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών
 2. Μηχανική Μάθηση & Εφαρμογές, Τεχνητή Νοημοσύνη, Ρομποτική
 3. Ανάλυση Δεδομένων - Επιστήμη Δεδομένων
 4. Ψηφιακές Τεχνολογίες
 5. Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογία, Επιστήμη Υλικών
 6. Παραγωγή και Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων
 7. Περιβαλλοντικές Επιστήμες
 8. Γεωπονία
 9. Βιολογία
 10. Στοχευμένη Ανάπτυξη Φαρμάκων
 11. Βιοϊατρική Τεχνολογία και Πληροφορική Επιστημών Ζωής
 12. Αναγεννητική Ιατρική
 13. Μοριακή Ιατρική - Κυτταρικές θεραπείες & Βιοκαινοτομία
 14. Εκτίμηση & Διαχείριση Επαγγελματικού, Περιβαλλοντικού & Φαρμακευτικού Κινδύνου
 15. Βιοκλιματικός Σχεδιασμός στην Αρχιτεκτονική
 16. Προστασία Μνημείων
 17. Αντισεισμική Τεχνολογία, Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική

Γενικές προϋποθέσεις χορηγήσεως των υποτροφιών:

 1. Οι υποψήφιοι να είναι Έλληνες στην ιθαγένεια ή το γένος.
 2. Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων για να πραγματοποιήσουν τις σπουδές που έχουν επιλέξει, καθώς όραμα του Ιδρύματος Μποδοσάκη είναι μια κοινωνία ίσων ευκαιριών με δυνατότητες και προοπτική για όλους.
 3. Η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας που απαιτείται από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, στο οποίο ο υποψήφιος σκοπεύει να φοιτήσει. Η γνώση αυτή πιστοποιείται από αναγνωρισμένο πτυχίο για την αγγλική γλώσσα ή/και για οποιαδήποτε άλλη γλώσσα είναι απαραίτητη ή δηλώσει ο υποψήφιος στην αίτηση του.
 4. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων των ετών σπουδών για τον τελειόφοιτο, καθώς και ο βαθμός πτυχίου για τον πτυχιούχο να είναι τουλάχιστον 8,00 για όλες τις Σχολές των Ελληνικών Πανεπιστημίων, First Class Honours για τα Αγγλικά Πανεπιστήμια, Bien (16/20) για τα Γαλλικά Πανεπιστήμια, 3,5/4 μόρια για τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια και Sehr Gut (1,5) για τα Γερμανικά Πανεπιστήμια. Για τελειόφοιτους ή απόφοιτους Πανεπιστημίων άλλων χωρών ισχύει ισότιμη βαθμολογία, όπως αυτή ορίζεται από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 5. Ιατροί και τελειόφοιτοι της Ιατρικής μπορούν να υποβάλουν αίτηση για λήψη υποτροφίας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές είτε σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα είτε σε Νοσοκομείο ή σε Ερευνητικό Κέντρο. Αποκλείεται η χρήση του χρόνου της υποτροφίας για τη λήψη ιατρικής ειδικότητας.
 6. Οι υποτροφίες χορηγούνται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.
 7. Ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η 1/9/2024 και εξής ανάλογα με την επίσημη έναρξη του εκάστοτε προγράμματος σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.
 8. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου 2024 και ώρα Ελλάδας 14.00, μετά την οποία δε θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση. Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Ιδρύματος Μποδοσάκη εδώ.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος, υποτροφίες και λοιπές παροχές δεν δύναται να συνεχίζονται πέραν του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας των υποτρόφων. Ως εκ τούτου, οι σπουδές για τις οποίες ζητείται η χορήγηση υποτροφίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας του υποτρόφου, τηρουμένης της ελάχιστης διάρκειας σπουδών του οικείου κανονισμού σπουδών.

Ποσό & Διάρκεια υποτροφίας:

(α) Το χορηγούμενο μηνιαίο ποσό υποτροφίας για δαπάνες διαβίωσης είναι:

 • Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά ή Κυπριακά Πανεπιστήμια 600€, εφόσον ο υπότροφος σπουδάζει σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του, και 500€, εφόσον σπουδάζει σε απόσταση μικρότερη των 60 χλμ. από τον τόπο κατοικίας του.
 • Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια στις Η.Π.Α. και τον Καναδά 1.000€.
 • Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια σε άλλα κράτη 800€.

(β) Το Ίδρυμα χορηγεί επίσης υποτροφία για δαπάνες διδάκτρων και τυχόν λοιπών εξόδων εγγραφής και φοίτησης στο Πανεπιστήμιο, εφόσον απαιτούνται, έως του ποσού που ορίζεται ως εξής:

 • Για τους υποτρόφους στα Ελληνικά ή Κυπριακά Πανεπιστήμια έως 3.000€ ετησίως.
 • Για τους υποτρόφους σε Πανεπιστήμια σε άλλα κράτη έως 9.000€ ετησίως.

Το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα να χορηγήσει είτε μόνον υποτροφία για δαπάνες διαβίωσης είτε μόνον υποτροφία για δαπάνες διδάκτρων ή και για τις δύο περιπτώσεις.

Ο αριθμός των υποτροφιών που θα χορηγηθούν θα εξαρτηθεί από το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, καθώς επίσης και από τις δυνατότητες του Ιδρύματος.

Κάθε υποψήφιος ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της αίτησής του με προσωπικό e-mail έως το τέλος Ιουλίου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για την παρούσα ανακοίνωση και τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.bodossaki.gr. Επιπρόσθετα μπορούν να επικοινωνούν μέσω email στο scholarships@bodossaki.gr.

Προσδοκία του Ιδρύματος είναι να διευρύνει ακόμη περισσότερο την κοινότητα των 2.600 υποτρόφων του με νέα μέλη και να διατηρήσει την επαφή μαζί τους και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, κατά την επαγγελματική τους εξέλιξη, δημιουργώντας ευκαιρίες για δικτύωση, για περαιτέρω ενίσχυση του Προγράμματος Υποτροφιών και για προώθηση της επιστημονικής γνώσης μέσω παρουσιάσεων και εκδηλώσεων.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ, στην οποία αναφέρονται τόσο τα απαραίτητα δικαιολογητικά όσο και η διαδικασία επιλογής.

 

Δείτε, επίσης:

Όλες οι προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών δημοσιεύονται στο eduguide μόλις ανακοινώνονται από τους αντίστοιχους φορείς στη σελίδα www.eduguide.gr/ypotrofies. Μπορείτε να “φιλτράρετε” τις υποτροφίες ανάλογα με το αν είναι εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και με βάση την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας των αιτήσεων!

 • Κάνοντας εγγραφή στο site μας μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας profile και να ενημερώνεστε μέσω mail για  όλες τις νέες προκηρύξεις μεταπτυχιακών υποτροφιών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων στον κλάδο/κλάδους που σας ενδιαφέρουν!

https://www.eduguide.gr/accounts/register/

 • Κάντε Like στη σελίδα μας στο facebook για να ενημερώνεστε για όλα τις προκηρύξεις μεταπτυχιακών καθώς και υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.​
 • Από την κεντρική μας σελίδα http://www.eduguide.gr/ μπορείτε να εξερευνήσετετον πιο πλήρη ηλεκτρονικό οδηγό μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ελλάδα και να αναζητήσετε μεταπτυχιακά με βάση τα ενδιαφέροντα σας.

Κατεβάστε το app του eduguide.gr!

Eνημερωθείτε πρώτοι για κάθε σημαντικό νέο, εκδήλωση ή νέα προκήρυξη γύρω από το αντικείμενο σπουδών σας!
Κατεβάστε δωρεάν το eduguide App - έκδοση 1.1, την πλέον σύγχρονη εφαρμογή μας για κινητά (iOS & Android) που προσαρμόζεται απόλυτα στις δικές σας ανάγκες πληροφόρησης γύρω από τα μεταπτυχιακά, τις υποτροφίες και τα νέα των σπουδών σας!

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο