Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Μελέτη ΣΕΠΕ - Deloitte: Σοβαρό έλλειμμα όσον αφορά τους ειδικούς ΤΠΕ στην Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας, σε συνεργασία με την Deloitte, διενήργησε μελέτη για την αξιολόγηση της επάρκειας ειδικών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα, και τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στο Digital Economy Forum 2022.

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ο κλάδος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) βρίσκεται σε ανοδική πορεία , κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από την «ψήφο εμπιστοσύνης» μεγάλων επενδύσεων διεθνών επιχειρήσεων στη χώρα. Παράλληλα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τόσο του Δημόσιου Τομέα όσο και των επιχειρήσεων, έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο.

Ωστόσο, ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που ανακύπτουν, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά με την νέα ψηφιακή εποχή είναι η επάρκεια ειδικών ΤΠΕ.

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν ακάλυπτες θέσεις ειδικών ΤΠΕ, ενώ παράλληλα αναμένεται σημαντική αύξηση των αναγκών τους στο μέλλον. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2023-2030, αναμένεται επιπρόσθετη σωρευτική ζήτηση 120.000 - 140.000 ειδικών ΤΠΕ.

Σήμερα, ο αριθμός των επιστημόνων στον κλάδο της πληροφορικής ανέρχεται περίπου σε 160.000, εκ των οποίων περίπου οι 100.000 απασχολούνται σε εταιρείες του κλάδου ΤΠΕ (64%), 35.000-40.000 (23%) απασχολούνται σε άλλους κλάδους ενώ οι υπόλοιποι έχουν απορροφηθεί στον δημόσιο τομέα (9%) και είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (4%).

Το 43% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα αξιολόγησαν την ετοιμότητα ένταξης στην αγορά εργασίας των αποφοίτων ως «μέτρια», επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι οι τρεις ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση από τις εταιρείες πληροφορικής σήμερα είναι ο προγραμματισμός, η κυβερνοασφάλεια και η Αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων. Περιζήτητη αναμένεται να είναι στα επόμενα χρόνια και η Διαχείριση cloud.

Ένα ακόμα στοιχείο που αναδείχθηκε από τα αποτέλεσματα της έρευνας, είναι ότι οι εταιρείες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εξεύρεση προσωπικού ΤΠΕ, με βασικούς λόγους τη μη επαρκή εξειδίκευση και τη μετανάστευση νέων επιστημόνων το εξωτερικό.

Στη μελέτη προτείνονται δέκα δράσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στην κάλυψη του κενού σε ειδικούς ΤΠΕ στην Ελλάδα. 

Οι δράσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

Α. Δράσεις με βραχυπρόθεσμο αντίκτυπο

  • Αύξηση προγραμμάτων κατάρτισης σε αντικείμενα ΤΠΕ,
  • Προσέλκυση & αξιοποίηση ειδικών από το εξωτερικό (Visas/ Hubs),
  • Δημιουργία νέων μεταπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ,
  • Υποχρεωτική πρακτική άσκηση φοιτητών & ενίσχυση συνεργασίας ΑΕΙ - εταιριών.

Β. Δράσεις με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο

  • Δημιουργία νέων προπτυχιακών τμημάτων ΤΠΕ,
  • Εμπλουτισμός προγραμμάτων σπουδών λοιπών τμημάτων με μαθήματα ΤΠΕ,
  • Ενίσχυση αντικειμένων & δεξιοτήτων ΤΠΕ σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Συνεργασία με ξένες χώρες σε πανεπιστημιακό επίπεδο

Γ. Λοιπές δράσεις

  • Αύξηση βαθμού απασχόλησης γυναικών στον κλάδο
  • Δημιουργία Παρατηρητηρίου για μελέτη & αξιολόγηση δεξιοτήτων & αναγκών ΤΠΕ στην Ελλάδα

Το κενό σε ειδικούς ΤΠΕ στην Ελλάδα αναμένεται να καλυφθεί από το 2029 και έπειτα, καθώς χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή οι προτεινόμενες δράσεις.

Δείτε αναλυτικά την έρευνα που διεξήχθη εδώ!

Αν θέλετε να δείτε τις τις 14 δημοφιλέστερες ειδικότητες στον κλα΄δο της Πληροφορικής, δείτε το σχετικό μας άρθρο εδώ!

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο