Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσληψη 242 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων σαράντα δύο (242) ατόμων και διάρκεια απασχόλησης τριάντα έξι (36) μήνες για την κάλυψη αναγκών προσωπικού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που εδρεύει στην Αθήνα για τις ανάγκες αυτής εντός του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα:

  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) - 3 θέσεις
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) - 3 θέσεις
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) - 2 θέσεις
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) - 2 θέσεις
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Ειδικότητα ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ) - 2 θέσεις
  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με πτυχίο Νομικής ή Οικονομικών) - 22 θέσεις
  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με πτυχίο Οικονομικών) - 13 θέσεις
  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (με πτυχίο Νομικής)**  - 5 θέσεις
  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 150 θέσεις
  • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 40 θέσεις

** ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης είναι οι υποψήφιοι να μην έχουν την ιδιότητα του Δικηγόρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 29/06/2021 έως και Πέμπτη 08/07/2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10 , Τ.Κ. 105 62 Τ.Θ., 101 84 - ΑΘΗΝΑ και στοιχεία παραλήπτη: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β΄ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021).

Πληροφορίες θα δίδονται στα τηλέφωνα: 210-3375124 (κος Α. Μίνης), 210-3375373 (κα Κ. Νικολάου) και 210-3375543 (κα Δ. Σγούρου) και εδώ.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

 

Μοιραστείτε το:

Σχολιάστε...
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο