Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών άνοιξε τις πύλες του και σας καλωσορίζει σε μια μοναδική εκπαιδευτική διαδρομή

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) αποτελεί Μονάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης, με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση. 

Μέθοδος Υλοποίησης

Το Κέντρο επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης παρέχει προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης, και εν γένει Δια Βίου Μάθησης καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια που διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Τα προγράμματα που παρέχει το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων και υλοποιούνται με τρεις διαφορετικές μεθόδους:

 • Δια ζώσης προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται με δομημένο πρόγραμμα σπουδών, σε συγκεκριμένο χώρο με σαφή διάρκεια και ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Εξ αποστάσεως προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται αμιγώς με τη χρήση Μεθόδων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλα προσαρμοσμένο στη μέθοδο αυτή και κατάλληλες διαδικασίες αξιολόγησης και παρακολούθησης των εκπαιδευομένων.
 • Μικτά προγράμματα με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό και ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα και στις δυο μορφές μάθησης και χρησιμοποιείται ειδική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αυτή την περίοδο το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Γ.Π.Α προσφέρει δύο (2) προγράμματα:

1. Αποστάγματα: Παραγωγή, αξιολόγηση & προώθηση αποσταγμάτων

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και θα υλοποιηθεί μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας καταγραφής των ωρών παρακολούθησης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Κοτσερίδης, Καθηγητής Οινολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός

Η παραγωγή αλκοολούχων ποτών είναι ένας δυναμικά εξελισσόμενος κλάδος που παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές ανάπτυξης στη χώρα μας. Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις βασικές γνώσεις σε σχέση με την παραγωγή των αποσταγμάτων, την αξιολόγησή τους με βάση τα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά τους καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις για την προώθηση τους.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν τις βασικές κατηγορίες αποσταγμάτων, το τρόπο παραγωγής τους και τη νομοθεσία που διέπει τη διαδικασία παραγωγής και εμπορίας, τα χαρακτηριστικά τους καθώς και τις αρχές προώθησης και πώλησης αποσταγμάτων. Πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση πραγματοποιούνται ακόμη μαθήματα σχετικά με την οργανοληπτική αξιολόγηση των αποσταγμάτων (γευσιγνωσία) με μια σειρά εξαίσιων και συχνά σπάνιων αποσταγμάτων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο στην παροχή των σε βάθος και ουσία γνώσεων που χρειάζεται κάθε σύγχρονος επαγγελματίας.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος εδώ.

2. Oenos: Μία σφαιρική προσέγγιση

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 12 διδακτικών ωρών, το οποίο θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως και θα υλοποιηθεί μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας καταγραφής των ωρών παρακολούθησης.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο κ. Γεώργιος Κοτσερίδης, Καθηγητής Οινολογίας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Σκοπός

Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να γνωρίζουν τα απαραίτητα στοιχεία για την αμπελουργία, την οινοποίηση, της διαχείριση του οίνου πριν και μετά την εμφιάλωσή του, την γευσιγνωσία των οίνων και την προώθηση αυτών.

Αναγκαιότητα προγράμματος

Η κάλυψη των γνωστικών πεδίων αμπελουργία, οινολογία, οργανοληπτική αξιολόγηση και marketing έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού εξασφαλίζει την παραγωγή καλής ποιότητας πρώτη ύλη, δηλαδή σταφυλιού, την ορθή οινοποιητική πρακτική που θα οδηγήσει στην παραγωγή ποιοτικών οίνων, αλλά και την κατάλληλη διαχείριση μετά την εμφιάλωση, ώστε ο παραγόμενος οίνος να έχει τα βέλτιστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα μπορέσουν να αξιολογηθούν, να προσφέρουν ικανοποίηση σε συνδυασμό με την κατανάλωσή του με τα κατάλληλα πιάτα, αλλά και να στηρίξουν την προώθησή του στην αγορά. Πρόκειται για συνδυασμό πληροφοριών χρήσιμων σε όλα τα στάδια της παραγωγής κρασιού, από την καλλιέργεια της αμπέλου, μέχρι την οινοποίηση, τη συντήρηση, την προώθηση και την κατανάλωση. Η απόκτηση των παραπάνω γνώσεων είναι αναγκαία τόσο για αυτούς που ασχολούνται επαγγελματικά με το κλάδο του οίνου, όσο και για τους οινόφιλους που αγαπούν την κατανάλωσή του.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος εδώ.
 

Τα παρεχόμενα προγράμματα στοχεύουν στην:

 • επιμόρφωση και επαγγελματική κατάρτιση, που οδηγούν σε πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των καταρτιζόμενων,
 • επικαιροποίηση και εμβάθυνση των γνώσεων των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους,
 • διεύρυνση των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος,
 • επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και
 • επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Έναρξη Μαθημάτων: 1 Οκτωβρίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με:

 • τη Γραμματειακή Υποστήριξη του προγράμματος: 
  e-mail: oenology@aua.gr 
  Τηλέφωνα: 2105294719 (10.00-15.30)
 • τη Γραμματεία του Κέντρου Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  email: kedivim@aua.gr 
  ​​​​​​​Τηλέφωνα: 210 5294400 (10.00-15.30)
 • Ιστοσελίδα: https://kedivimaua.gr/
   

Εργαστήριο Οινολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μαθήματα στον τομέα της Οινολογίας θα προφέρονται επίσης και από το Εργαστήριο Οινολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα επιπλέον προγράμματα θα είναι:

 1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Γευσιγνωσία των Οίνων
 2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Μικροβιολογία Οίνων – βιοχημεία των ζυμώσεων
 3. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Αμπελουργία για οινολόγους
 4. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο Μarketing Οίνων
 5. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Οινοποίηση- Τεχνολογίοα Οίνων
 6. Πρόγραμμα GANYMIDES- Εκπαίδευση Οινοχόων

Το επόμενο διάστημα θα προσφερθούν και τα παρακάτω προγράμματα. Λεπτομέρειες θα ανεβούν σύντομα στην Ιστοσελίδα του Εργαστηρίου.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο