Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Eξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο πρόγραμμα με τίτλο «Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Έναρξη νέου εκπαιδευτικού κύκλου για το εξ' αποστάσεως μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα, που διοργανώνεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με τίτλο: «Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίες στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση».

Το Πρόγραμμα Σπουδών «ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΝΤΠ) ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», προέκυψε μετά από γόνιμη συνεργασία μεταξύ του ΔΠΜΣ “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοιατρικών Προσεγγίσεων” και του Εργαστηρίου Διδακτικής και Αξιολόγησης Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ). Το Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοιατρικών Προσεγγίσεων” περιλαμβάνει Ειδίκευση στην Συμπεριληπτική Εκπαίδευση η οποία έχει και συνάφεια με την Ειδική Αγωγή

Η χρήση των ΝΤΠ στην εκπαίδευση των μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όταν αυτή δεν αποτελεί αυτοσκοπό, προάγει την ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών.

Αντικείμενο του εν λόγω εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης αποτελεί η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγοί, ψυχολόγοι κ.ά.) σε θέματα που σχετίζονται αφ’ ενός με την Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση, αφ’ ετέρου με τη χρήση των Εφαρμογών των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας που διευκολύνουν τη συνεκπαίδευση και την κατάλληλη εκπαιδευτική προσέγγιση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης ή/και προβλήματα συμπεριφοράς.

Κύριος στόχος είναι η παροχή των κατάλληλων θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα δώσουν στους μετεκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα των επιστημών της ειδικής αγωγής και της τεχνολογίας με επιτυχία στη συνηθισμένη τάξη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των μαθητών τους. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες βαθύτερης κατανόησης και ειδικής αξιολόγησης των ψυχοκοινωνιολογικών κι εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με δυσκολίες μάθησης ή/και συμπεριφοράς, ειδικής διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας ανάπτυξης δεξιοτήτων μάθησης – κριτικής σκέψης – δημιουργικότητας – συνεργασίας, σχεδιασμού βασικών στρατηγικών ενσωμάτωσης και εφαρμογής των ΤΠΕ τόσο σε συγκεκριμένα μαθήματα (φυσική, γλώσσα, ιστορία) όσο και στη διδασκαλία της τέχνης (αισθητική αγωγή) και της ψηφιακής αφήγησης, ασφαλούς πλοήγησης και χρήσης της πληροφορίας στο διαδίκτυο. Γίνεται επίσης αναφορά σε μεθόδους ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών αυτών, των γονέων και των εκπαιδευτικών τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία και πτυχιούχους εκπαιδευτικούς (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), σε ειδικούς παιδαγωγούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κ.ά.) και σε κατόχους πτυχίων σχετικών με την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, κ.ά. Σε όσους, επίσης, επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το 480 ωρών σεμινάριο μοριοδοτεί, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για διορισμούς και προσλήψεις, με:

  • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην γενική εκπαίδευση, την ειδική αγωγή και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Δύο (2) μόρια σε υποψήφιους για διορισμό ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, Κεφάλαιο Ε’ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13, Α’, 29.01.2019)
  • Δικαίωμα εγγραφής στους επικουρικούς πίνακες των αναπληρωτών στην ειδική αγωγή.
  • Δέκα (10) μόρια για προσλήψεις εκπαιδευτικών των κατηγοριών TE και ΔΕ της Γενικής Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την υπ’αριθμ Υπουργική Απόφαση 48190/E1 (ΦΕΚ 1088, Β’, 2.04.2019).
  • Ένα (1) και έως δύο (2) μόρια στην επιλογή Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, Συμβούλων Εκπαίδευσης, και Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων και Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων σύμφωνα με τον Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136, Α’, 3.08.2021).
  • 2 μόρια ως εκπαιδευτές ενηλίκων σε ΚΔΒΜ (στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων ειδικοτήτων)

Ολοκληρώνοντας το συγκεκριμένο  εξ αποστάσεως πρόγραμμα οι εκπαιδευόμενοι :

  1. Θα αποκτήσουν τα κατάλληλα θεωρητικά και εκπαιδευτικά εφόδια που θα διευκολύνουν τη συνεκπαίδευση και την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης ή/και προβλήματα συμπεριφοράς.
  2. Θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα των επιστημών της ψυχοπαιδαγωγικής και της τεχνολογίας με επιτυχία στην πραγματική  τάξη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των μαθητών τους.
  3. Θα είναι σε θέση να συνεργάζονται με ειδικούς επιστήμονες και να επικοινωνούν ουσιαστικά με τους γονείς των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προκειμένου να συμβάλλουν ουσιαστικά στη σχολική τους προσαρμογή..

Υποβολή αιτήσεων:

Αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι 2-10-2022., μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πατώντας εδώ.
Το πρόγραμμα εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων.

Περισσότερες πληροφορίες:
Ιστοσελίδα Προγράμματος
Email: eduditech@uniwa.gr
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 538 5373

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ευσταθία Παπαγεωργίου, Καθηγήτρια
Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Αγ. Σπυρίδωνος & Δημητσάνας, Κτίριο Κ10 (ΣΤΕΦ), 1ος Όροφος 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο