Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Βιοϊατρικών Επιστημών & Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
Τίτλος Προγράμματος
Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων
Δίδακτρα
3900 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Προσχολικής Αγωγής,
2. Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
3. Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτελεί επανίδρυση του εν ενεργεία ΔΠΜΣ: «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

Το ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», προϊόν γόνιμης συνεργασίας των Τμημάτων «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ εντάσσεται στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Στόχος του ΔΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εμβάθυνσης σε γνωστικές περιοχές της Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, της Γενικής και Ειδικής Διδακτικής Μεθοδολογίας, της Σχολικής Ψυχολογίας και της Ειδικής Αγωγής, σε σύνδεση με τις Βιοϊατρικές Επιστήμες και τις Νέες Τεχνολογίες.

Το πρόγραμμα σπουδών, χαρακτηριζόμενο από διεπιστημονικότητα και εναρμονισμένο με το πλαίσιο των πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών τεχνικών και μεθόδων διδασκαλίας, διαρθρώνεται σε τρεις ειδικεύσεις σπουδών, καλύπτοντας όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, γενικής και ειδικής αγωγής.

Το ΔΠΜΣ προσφέρει δυνατότητα επιλογής μίας εκ των τριών (3) κατευθύνσεων σπουδών:

 1. Προσχολικής Αγωγής
 2. Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 3. Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης)

Οι συμμετέχοντες φοιτητές/ συμμετέχουσες φοιτήτριες οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των τριών ειδικεύσεων σπουδών κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

Απευθύνεται στον εκπαιδευτικό αλλά και σε οποιονδήποτε πτυχιούχο δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής και της αγωγής παιδιών προσχολικής ηλικίας, καθώς εξασφαλίζει στους αποφοίτους του Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (ΦΕΚ 3784/τ. Β’/14- 10-2019).

Οι σπουδές στην ειδίκευση «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» του ΔΠΜΣ έχουν διαπιστωμένη συνάφεια με το αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1812/τ. Β΄/29-04-2021).

Αριθμός Εισακτέων: Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται στους ενενήντα (90) φοιτητές ανά περίοδο.

Οι αξιολογήσεις του Προγράμματος τόσο από τους 354 ενεργούς φοιτητές και φοιτήτριες μας όσο και από τους 302 αποφοίτους μας είναι άριστες.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Είναι διετές, διαρθρωμένο σε τέσσερα (4) εξάμηνα, και εξασφαλίζει 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).
 • Ως μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, παρέχει Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια.
 • Η αποφοίτηση από την ειδίκευση «Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» εξασφαλίζει όλα τα προνόμια ενός μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ένταξη στους κύριους πίνακες εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής).
 • Τα μαθήματα διεξάγονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο.
 • Δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης, μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • Περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση, στοχεύοντας στην εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων σε πραγματικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
 • Εξασφαλίζει τον ανώτατο αριθμό μορίων στο νέο Σύστημα Διορισμών Εκπαιδευτικών (20) και στη μοριοδότηση υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης (4).
 • Παρέχει βεβαίωση για την επάρκεια γνώσης χειρισμού Η/Υ, αναγνωρίσιμη από το ΑΣΕΠ.
 • Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 3.900€, με δυνατότητα άτοκων δόσεων και υποτροφιών. 

Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών συνυπολογίζονται ο φάκελος υποψηφιότητας και η προσωπική συνέντευξη.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο