Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών σε εθελοντική βάση (Εκτός ΕΣΠΑ)

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής μπορούν να πραγματοποιήσουν Άμισθη Πρακτική Άσκηση στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα πρέπει να κατέχουν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ:

  • την ελληνική υπηκοότητα (ακόμη και στην περίπτωση διπλής υπηκοότητας)
  • τη φοιτητική ιδιότητα (προπτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορική)

Η πρακτική διενεργείται σε εθελοντική βάση, καθημερινά, με φυσική παρουσία, με χρονική διάρκεια δύο μηνών (πλήρης απασχόληση), ή τριών μηνών (μερική απασχόληση 6 ωρών), ή και τεσσάρων μηνών (μερική απασχόληση 4 ωρών).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση academy@mfa.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά με φωτογραφία.
  2. Βεβαίωση σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (η οποία εκδίδεται από την Γραμματεία της Σχολής στην οποία φοιτούν).
  3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα που είναι ασφαλισμένοι/ασφαλισμένες (Aσφαλιστική Iκανότητα), η οποία θα είναι σε ισχύ κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.
  4. Συστατική επιστολή από Καθηγητή της Σχολής τους (μπορεί να προσκομιστεί εντός του πρώτου μηνός από την ημέρα εκδήλωσης ενδιαφέροντος).
  5. Αντίγραφο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας (μόνο στην περίπτωση διπλής υπηκοότητας).
  6. Αναφορικά με τους υγειονομικούς κανόνες, εφαρμόζονται τα εκάστοτε εν ισχύ υγειονομικά πρωτόκολλα σχετικά με την είσοδο και εργασία σε δημόσιες υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης.

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση ή πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Διπλωματική Ακαδημία στο 210-368-2933/2703 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση academy@mfa.gr.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο