Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην κορυφαία κατηγορία των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εισέρχεται στην κορυφαία κατηγορία των συνασπισμών των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, τα οποία δημιουργούνται ως νέος θεσμός με στόχο την ολοκλήρωση της ενοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σπουδαία αυτή διάκριση επετεύχθη μέσω της συμμετοχής του ΓΠΑ στη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με τη διακριτική ονομασία EU-CONEXUS. Το νέο Πανεπιστήμιο θα προέλθει από το συνασπισμό των παρακάτω έξι Πανεπιστημίων: La Rochelle University (Γαλλία), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), Klaipeda University (Λιθουανία), Catholic University of Valencia (Ισπανία) και University of Zadar (Κροατία).

Κύρια αποστολή του είναι η διακρατική τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της ευφυούς αειφόρου διαχείρισης της αστικής παράκτιας ζώνης, με έμφαση στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, την ανάπτυξη καινοτομίας, την προώθηση επαγγελματικής εκπαίδευσης και την παροχή εκτεταμένων υπηρεσιών στη γαλάζια ανάπτυξη και οικονομία. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, το διακρατικό εμπόριο, στην ιχθυοκαλλιέργεια και την αλιεία, στην ενέργεια και τον τουρισμό σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σχετική πρόσκληση της ΕΕ ανταποκρίθηκε ένας μεγάλος αριθμός Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, αφού υποβλήθηκαν προτάσεις από 54 συνασπισμούς Πανεπιστημίων. Από αυτές, επελέγησαν προς χρηματοδότηση μόνον οι δεκαεπτά στις οποίες συμμετέχουν συνολικά 114 ΑΕΙ από 24 κράτη-μέλη. Από Ελληνικής πλευράς επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση-υλοποίηση προτάσεις στις οποίες συμμετέχουν μόνο τρία Πανεπιστήμια, συγκεκριμένα το ΓΠΑ, το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ. Κάθε συνασπισμός Πανεπιστημίων θα χρηματοδοτηθεί με ποσό έως πέντε εκατομμύρια ευρώ, για την αρχική στήριξη των διακρατικών προγραμμάτων σπουδών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο ρόλος του ΓΠΑ στον συνασπισμό EU-CONEXUS είναι ιδιαίτερα σημαντικός, αφού η συμμετοχή του αντιστοιχεί σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% του συνολικού έργου.

Οι Πρυτανικές αρχές του ΓΠΑ οφείλουν να εκφράσουν θερμές ευχαριστίες στην Καθηγήτρια κ. Ελένη Μήλιου, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Υδροβιολογίας, για την καθοριστική συμβολή της στη δικτύωση με τους Ευρωπαίους εταίρους και τη συμβολή της στη διαδικασία συγγραφής της πρότασης. Επίσης, εξαίρουν τη σημαντικότατη συμβολή των συναδέλφων του Τμήματος Βιοτεχνολογίας κ. Εμμανουήλ Φλεμετάκη, Αν. Καθηγητή και Γεωργίας Μοσχοπούλου, Επ. Καθηγήτριας και των μεταδιδακτόρων κ.κ. Σοφίας Μαυρίκου και Ευανθίας Χατζόγλου.

Σύντομα θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έναρξη υλοποίησης του έργου, όπως  και τη δυνατότητα συμμετοχής στο εγχείρημα και άλλων μελών της ακαδημαϊκής μας κοινότητας.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο, εδώ.

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο