Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής/μεταδιδακτορικής έρευνας από τo Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Προκήρυξη:

To Εργαστήριο Ενζυμικής και Συνθετικής Βιοτεχνολογίας στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (εδώ), προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ με Μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή Διδακτορικό δίπλωμα στη Βιολογία, Χημεία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες, για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων από την Ελλάδα (Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ κ.α.) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Research Council, ERC κ.α.) στις παρακάτω ερευνητικές κατευθύνσεις:

1. Ανακάλυψη δυνητικά θεραπευτικών μορίων κατά νευροεκφυλιστικών ή άλλων ασθενειών που προκαλούνται από προβληματκή αναδίπλωση πρωτεϊνων με εφαρμογή μεθόδων συνθετικής βιολογίας και μοριακής εξέλιξης

2. Ανάπτυξη γενετικά τροποιποιημένων βακτηριακών κυττάρων που επιτυγχάνουν την παραγωγή ανασυνδυασμένων μεμβρανοπρωτεϊνών σε υψηλές ποσότητες

3. Ανακάλυψη νέων θερμοανθεκτικών υδρολυτικών ενζύμων βιομηχανικού ενδιαφέροντος μέσω βιοπληροφορικής και λειτουργικής σάρωσης γονιδιωμάτων/μεταγονιδιωμάτων που προέρχονται από ακραία χερσαία και θαλάσσια περιβάλλοντα

Απαραίτητα Προσόντα:

Ισχυρό κίνητρο, συνέπεια, εργατικότητα, δημιουργικότητα, φιλοδοξία για σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα, διάθεση για συνεργασία.

  • Για τους υποψήφιους διδάκτορες: Πτυχίο ΑΕΙ και μεταπτυχιακό δίπλωμα εξειδίκευσης (Msc) ή ισοδύναμο στη Βιολογία, Χημεία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες.
  • Για τους μεταδιδάκτορες: Πτυχίο και Διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ στη Βιολογία, Χημεία, Χημική Μηχανική, Βιοτεχνολογία ή σε συναφείς ειδικότητες. Πρόσφατο και πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο

Επιθυμητά Προσόντα:

Γνώσεις και εργαστηριακή εμπειρία σε:

  • τεχνολογίες ανασυνδυασμένου DNA
  • υπερέκφραση και απομόνωση πρωτεϊνών
  • βιοχημική και/ή βιοφυσική ανάλυση πρωτεϊνών
  • καλλιέργεια και μελέτη μικροβιακών κυττάρων
  • καλλιέργεια και μελέτη κυττάρων θηλαστικών
  • high-throughput screening

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και στοιχεία επικοινωνίας για δύο συστατικές επιστολές ηλεκτρονικά στο Δρ. Γεώργιο Σκρέτα στη διεύθυνση gskretas@eie.gr με την ένδειξη: "Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής ή μεταδιδακτορικής έρευνας".

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο