ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Κλινικές Μελέτες, Σχεδιασμός και Εκτέλεση

Προκήρυξη για την πλήρωση 16 θέσεων άμισθων υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Προκήρυξη:

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Ε. Μ. Πολυτεχνείου προκηρύσσει δέκα έξι (16) θέσεις άμισθων υποψηφίων διδακτόρων στους παρακάτω Τομείς, ως ακολούθως:

α) Τρεις (3) θέσεις για τον Τομέα «Χημικών Επιστημών» στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
«Ενόργανη Χημική Ανάλυση»
«Χημεία και Τεχνολογία Υλικών»
«Φυσικές Μέθοδοι Ανάλυσης»

β) Τέσσερις (4) θέσεις για τον Τομέα «Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και
Συστημάτων» στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
«Λειτουργία Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας»
«Εφαρμογή Υπολογιστικής Επεξεργασίας Θερμικών Δορυφορικών Εικόνων
στο Αστικό Περιβάλλον»
«Παραγωγή Καυσίμων από Απόβλητα»
«Οικονομικά της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας»

γ) Τρεις (3) θέσεις για τον Τομέα «Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών» στις γνωστικές περιοχές:
«Φυσικοχημεία-Υλικά»
«Υλικά» 
«Βιοϋλικά - Φασματοσκοπία» 

δ) Έξι (6) θέσεις για τον Τομέα «Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών»
στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:
«Βιομηχανική Βιοτεχνολογία»
«Τεχνολογία Λιπαντικών»
«Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών»
«Μηχανική Τροφίμων» 2 (δύο) θέσεις
«Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων»

Υποβολή αιτήσεων στη Γραμματεία της Σχολής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή, από 19 Φεβρουαρίου έως και 5 Μαρτίου 2015. 
Τηλ. επικοινωνίας κ. Α. Μάνεση 210 772 1128, e-mail: manessi@chemeng.ntua.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
Για τον Τομέα «Χημικών Επιστημών»:
α) για την πρώτη θέση, στον Αναπλ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ν. Τζαμτζή-Πιλάλη, τηλ. 210 772-3194
β) Για τη δεύτερη θέση, στην Καθηγήτρια του ΕΜΠ κα. Μ. Μπεάζη-Κατσιώτη, τηλ. 210 772-3206
γ) Για την τρίτη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Σ. Λιοδάκη, τηλ. 210 772 3116.
Για τον τομέα «Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων»:
α) Για την πρώτη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ζ. Μαρούλη,, τηλ. 210 772 3151
β) Για τη δεύτερη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Χ. Κυρανούδη, τηλ. 210 772 1503
γ) Για την τρίτη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Γ. Λυμπεράτο, τηλ. 210 772 1737
δ) Για την τέταρτη θέση στον Επικ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Α. Τσακανίκα, τηλ. 210 772 1737
Για τον Τομέα «Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών»
α) για την πρώτη θέση, στην Καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Χ-Σ. Καραγιάννη, τηλ. 210 772-3280
β) Για τη δεύτερη και τρίτη θέση, στην Καθηγήτρια του ΕΜΠ κα. Δ. Δημοτίκαλη, τηλ. 210 772-3076
Για τον Τομέα «Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών»:
α) Για την πρώτη θέση στον Επικ. Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Ε. Τόπακα, τηλ. 210 772-3264
β) Για τη δεύτερη και τρίτη θέση στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Φ. Ζαννίκο, τηλ. 210 772-3189
γ) Για την τέταρτη και πέμπτη θέση στην Καθηγήτρια του ΕΜΠ κ. Κ. Τζιά τηλ. 210 772-3165
δ) Για την έκτη θέση, στον Καθηγητή του ΕΜΠ κ. Π. Ταούκη, τηλ. 210772 3171.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα