Economic Strategy
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
MSc in Business Administration, Analytics and Information Systems
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει, ότι προκηρύσσει περιορισμένο αριθμό θέσεων (3-5) υποψηφίων διδακτόρων, κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος, στις παρακάτω γνωστικές περιοχές του Τμήματος:

1. Στρατηγικά ζητήματα αναφορικά με κάθε ζήτημα της διεθνούς πολιτικής του παρελθόντος ή του παρόντος, το οποίο προσφέρει επαρκή πρωτογενή δεδομένα. Η μελέτη πολλών ή μιας περίπτωσης (εις βάθος ή εις πλάτος) της διεθνούς και ευρωπαϊκής ζωής κρίνεται σύμφωνα με τις μεθοδολογικές προϋποθέσεις που θέτουν και τα εμπειρικά δεδομένα που μπορούν να ανευρεθούν. Έμφαση ως προς την μελέτη περιπτώσεων είναι τα πιο κάτω πεδία.

Α. Οι στρατηγικές των μεγάλων δυνάμεων και οι μεταξύ τους σχέσεις σε όλο το φάσμα των γνωστικών πεδίων του Τμήματος. Συμπεριλαμβάνονται και οι αναδυόμενες μεγάλες δυνάμεις.

Β. Η περιφέρεια της Ελλάδας, ιδιαίτερα των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου

Γ. Η τουρκική εξωτερική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της οικονομίας, των τουρκικών στρατηγικών στον Μεσανατολικό και Μουσουλμανικό κόσμο, οι σχέσεις της Τουρκίας με τις μεγάλες δυνάμεις και ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος όπως το Κουρδικό ζήτημα, η ενέργεια και οι συμπαρομαρτούσες στρατηγικές ανακατατάξεις της μεταψυχροπολεμικής εποχής.

Δ. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική σε όλο το φάσμα των πεδίων του Τμήματος.

Ε. Η γερμανική εξωτερική πολιτική και η θέση της Γερμανίας μετά τον Ψυχρό Πόλεμο στην Ευρώπη.

Στ. Η ρωσική εξωτερική πολιτική σε όλο το φάσμα των γνωστικών πεδίων του Τμήματος.

Ζ. Η κινεζική διπλωματία και στρατηγική.

2. Οι στρατηγικές, πολιτικές, οικονομικές (ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία) και θεσμικές πτυχές της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδιαίτερα όπως αυτή συγκροτείται και εξελίσσεται την μεταψυχροπολεμική εποχή στους στρατηγικούς, οικονομικούς και θεσμικούς τομείς.

3. Η διεθνής πολιτική οικονομία σε όλο το φάσμα των γνωστικών πεδίων του Τμήματος (π.χ. Διεθνές Εμπορικό και Νομισματικό Σύστημα, Διεθνείς Κρίσεις, Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία, Διεθνής Οικονομικοπολιτική Συνεργασία, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, Πολυεθνικές, Διεθνής Περιφερειακή Οικονομική Ολοκλήρωση, Οικονομική Διπλωματία κ.α.)

4. Η Ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία

5. Τα πιο κάτω, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνάρτηση με το 1, 2, 3 και 4 μπορούν να αποτελέσουν πεδία εστίασης της έρευνας:

Α. Ο ρόλος της ισχύος στην διεθνή πολιτική, οι νομιμοποιητικές πηγές της ισχύος και ο διανεμητικός της ρόλος.

Β. Σχέσεις μικρών και μεγάλων κρατών (patron-client relations).

Γ. Διεθνικοί δρώντες.

Δ. Διεθνές δίκαιο και θεσμοί στην διεθνή πολιτική.

Ε. Διαπραγμάτευση-Μεσολάβηση.

Στ. Ηθική, δικαιοσύνη, ισχύς.

Ζ. Διεθνής οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση συνδυαστικά ή ανάλογα με την περίπτωση ή τις περιπτώσεις.

Η. Ευρωπαϊκή οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση ανάλογα με την περίπτωση ή τις περιπτώσεις.

Θ. Ο πόλεμος ως διαχρονικό φαινόμενο της διεθνούς πολιτικής.

Ι. Ο ηγεμονισμός ως φαινόμενο ιστορικά και στην σύγχρονη διεθνή πολιτική, ιδιαίτερα υπό συνθήκες ενός πολυπολικού διεθνούς συστήματος.

Κ. Συλλογική ασφάλεια υπό το πρίσμα των διεθνών θεσμών αλλά και περιφερειακών ή άλλων οργανισμών.

Λ. Συναρτήσεις των τριών επιπέδων στα πεδία θεωρητικών ερωτημάτων που απασχολούν την θεωρία διεθνών σχέσεων και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση τις τελευταίες δεκαετίες. Για παράδειγμα, «δημοκρατία και πόλεμος», εσωτερική δομή/κρατική συμπεριφορά, παρελθόντα ιστορικά παραδείγματα κοσμοσυστημάτων και σύγχρονο διεθνές σύστημα (συγκριτικό).

Λ. Σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης (μετά την Ανεξαρτησία) ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.

6. «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική» και «Διεθνείς Ενεργειακές Αγορές»

7. Διεθνείς Οργανισμοί και Πολιτισμική Διπλωματία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά κάθε Ιανουάριο και κάθε Σεπτέμβριο στη Γραμματεία του Τμήματος (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Καραολή και Δημητρίου 80, 1ος όροφος, ώρες: 09:00- 12:00):

  1. Αίτηση.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Τίτλοι σπουδών (με αναγνώριση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου απαιτείται).
  4. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων πρώτου πτυχίου.
  5. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων μεταπτυχιακού διπλώματος.
  6. Αποδεικτικά Αγγλικής γλωσσομάθειας.
  7. Βεβαιώσεις επαγγελματικής προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν).
  8. Δύο συστατικές επιστολές.
  9. Δύο φωτογραφίες.
  10. Τεκμηριωμένη και δομημένη ερευνητική πρόταση σε συνεργασία με τον αρμόδιο Καθηγητή στη γνωστική περιοχή ενδιαφέροντος.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε δύο (2) κατά μέγιστο γνωστικές περιοχές.

Πρόσβαση στην έντυπη αίτηση παρέχεται εδώ

Για πρόσθετες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις σε σχέση με την παρούσα προκήρυξη, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία του Τμήματος (210-4142394, 210- 4142436, 210-4142196, 2104142443)


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα