Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή και μεταδιδακτορική έρευνα, να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής τα προτεινόμενα θεματικά πεδία είναι τα παρακάτω:

 1. Artificial Intelligence and the transformation of the spatial economy (Καθηγητής Γεώργιος Πετράκος)
 2. Μέτρηση και χαρακτηρισμός μεταβολών χρήσεων γης (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 3. Μοντέλα, παράγοντες και πρόβλεψη αλλαγών χρήσεων γης (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 4. Αποτίμηση παραγόντων και επιπτώσεων της αστικής εξάπλωσης (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 5. Μελέτη εξάπλωσης ελληνικών πόλεων σε τρεις διαστάσεις (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 6. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές πόλεις (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 7. Επιχειρηματική ανθεκτικότητα και ανάκαμψη έπειτα από φυσικές καταστροφές (δασικές πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς) (Καθηγήτρια Όλγα Χριστοπούλου)
 8. Αειφόρος Επιχειρηματικότητα: Διερεύνηση εφαρμογής δεικτών ESG (Καθηγήτρια Όλγα Χριστοπούλου)
 9. Εξοικονόμηση τροφίμων και προστασία του περιβάλλοντος (Καθηγήτρια Όλγα Χριστοπούλου)
 10. Παγκόσμια βιομηχανία μόδας και καλλυντικών και προστασία βιοποικιλότητας (Καθηγήτρια Όλγα Χριστοπούλου)
 11. Πολιτική Προστασία σε περιπτώσεις δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών σε ΑμεΑ. (Καθηγήτρια Όλγα Χριστοπούλου)
 12. Χωροταξία (Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 13. Βιώσιμος τουρισμός και χωρική ανάπτυξη (Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 14. Χωρικές διαστάσεις της ενεργειακής μετάβασης (Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 15. Σύγχρονες προκλήσεις αστικής πολιτικής (Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 16. Deep Learning and Urban Remote Sensing (Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Κουκούλας)
 17. Big Earth Data (Αναπληρωτής Καθηγητής Σωτήριος Κουκούλας)
 18. Αστική κινητικότητα και επιδράσεις στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού (Επίκουρος Καθηγητής Νικόλαος Γαβανάς)
 19. Εικόνα της πόλης και αρχιτεκτονική (Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καλέργης)
 20. Αστικός χώρος και γνωστικοί χάρτες (Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καλέργης)
 21. Αστική ανάπλαση και πολιτιστική κληρονομιά (Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καλέργης)
 22. Κλιματική αλλαγή & περιβαλλοντικοί μετανάστες/πρόσφυγες (Επίκουρη Καθηγήτρια Ιφιγένεια Κοκκάλη)
 23. Χωρικές ανισότητες/αποκλεισμοί και αιτήματα για αστική δικαιοσύνη (‘Δικαίωμα στην Πόλη’, ‘Δίκαιη Πόλη’, κλπ.) (Επίκουρη Καθηγήτρια Ιφιγένεια Κοκκάλη)
 24. Κοινωνικο-χωρική ενσωμάτωση προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών στην Ελλάδα χθες και σήμερα (1922 – 2024) (Επίκουρη Καθηγήτρια Ιφιγένεια Κοκκάλη)
 25. Διεθνής μετανάστευση (συμπερ. προσφυγικού ζητήματος) και (ανα)παραγωγή του αστικού χώρου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ιφιγένεια Κοκκάλη)
 26. Δημογραφική γήρανση και ερημοποίηση στην Ελλάδα: το μέλλον των μικρών και μεσαίων οικισμών της υπαίθρου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ιφιγένεια Κοκκάλη)
 27. Κλιματική αλλαγή και αστικοποίηση στον παράκτιο και νησιωτικό χώρο (Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Λαγαρίας)
 28. Κλιματική δικαιοσύνη και η συγκρότηση του αστικού χώρου (Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Λαγαρίας)
 29. Ανάπτυξη εργαλείων χωρικής ανάλυσης και χωρικού σχεδιασμού για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Λαγαρίας)
 30. Αλληλεπιδράσεις κοινωνικών, οικονομικών και χωρικών ανισοτήτων (Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Νιαβής)
 31. Ατομικές προτιμήσεις και συλλογικοί στόχοι περιφερειακής ανάπτυξης (Μίκρο- και μάκρο- οπτικές στην ανάπτυξη) (Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Νιαβής)
 32. Η περιφερειακή διάσταση της πράσινης συμφωνίας (Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Νιαβής)
 33. Η συμβολή της κυκλικής οικονομίας στην περιφερειακή ανάπτυξη (Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Νιαβής)
 34. Η συμβολή των προγραμμάτων Interreg στην περιφερειακή σύγκλιση (Επίκουρος Καθηγητής Σπυρίδων Νιαβής)
 35. Πολεοδομική πολιτική και αστική ανθεκτικότητα (Επίκουρη Καθηγήτρια Αναστασία Τασοπούλου)
 36. Πολεοδομικός σχεδιασμός και κοινωνική καινοτομία (Επίκουρη Καθηγήτρια Αναστασία Τασοπούλου)

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη Διδακτορικής Διατριβής εδώ.

Σχετικά με την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας τα προτεινόμενα θεματικά πεδία είναι τα παρακάτω:

 1. Μέτρηση και χαρακτηρισμός μεταβολών χρήσεων γης (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 2. Μοντέλα, παράγοντες και πρόβλεψη αλλαγών χρήσεων γης (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 3. Αποτίμηση παραγόντων και επιπτώσεων της αστικής εξάπλωσης (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 4. Μελέτη εξάπλωσης ελληνικών πόλεων σε τρεις διαστάσεις (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 5. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ελληνικές πόλεις (Καθηγητής Δημήτριος Σταθάκης)
 6. Μετασύμπαν (Metaverse) και τουρισμός. Σχέση με περιβάλλον και ανάπτυξη (Καθηγήτρια Όλγα Χριστοπούλου)
 7. Αειφόρος Τουρισμός (Καθηγήτρια Όλγα Χριστοπούλου)
 8. Χωροταξία και Ανάπτυξη (Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 9. Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 10. Τουρισμός – πολιτισμός και χωρική ανάπτυξη (Αναπληρωτής Καθηγητής Ευάγγελος Ασπρογέρακας)
 11. Οι χωρικές επιπτώσεις του τουρισμού κρουαζιέρας στην Ελλάδα (Αναπληρωτής Καθηγητής Ανέστης Γουργιώτης)
 12. Η χωρική οργάνωση του τουρισμού διαμοιρασμού στον ελληνικό ορεινό χώρο. Προκλήσεις προοπτικές (Αναπληρωτής Καθηγητής Ανέστης Γουργιώτης)
 13. Εικόνα της πόλης και αρχιτεκτονική (Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καλέργης)
 14. Αστικός χώρος και γνωστικοί χάρτες (Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καλέργης)
 15. Αστική ανάπλαση και πολιτιστική κληρονομιά (Επίκουρος Καθηγητής Δημήτριος Καλέργης)
 16. 2nd and 3rd generation Albanian migrants in Greece: survival strategies and socio-spatial integration (θα υποστηριχθεί υποψηφιότητα για χρηματοδότηση μέσω 4ης Προκήρυξης ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών) (Επίκουρη Καθηγήτρια Ιφιγένεια Κοκκάλη)
 17. Η προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή ως παράμετρος του χωρικού σχεδιασμού (Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Λαγαρίας)

Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη Μεταδιδακτορικής Έρευνας εδώ.

Τα πεδία αυτά δεν αντιστοιχούν σε τίτλους διδακτορικής διατριβής και μεταδιδακτορικής έρευνας αλλά αποτελούν ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα. Κάθε αίτηση πρέπει να προσδιορίζει τον τίτλο της προτεινόμενης διατριβής/έρευνας, ο οποίος θα αποτελεί εξειδίκευση κάποιου από τα θεματικά πεδία. Τίτλοι εκτός των πεδίων αυτών δεν αποκλείονται εξ ορισμού, αλλά έγκρισή τους θα γίνει μόνο κατ’ εξαίρεση, και προϋποθέτει ειδική συνεννόηση με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.

Αιτήσεις που θα πρωτοκολληθούν μέχρι την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024 μπορούν να οδηγήσουν σε έναρξη της διδακτορικής διατριβής και της μεταδιδακτορικής έρευνας από το χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Μεταγενέστερες αιτήσεις συνεπάγονται έναρξη από το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: http://www.prd.uth.gr

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να αποσταλούν στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως, 383 34 ΒΟΛΟΣ

με την ένδειξη: «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής» ή «Κατάθεση Υποψηφιότητας για Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας», ενώ τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση kpatsis@uth.gr

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες, 11:00 – 13:00, στο τηλέφωνο 24210-74431.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο