Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη για την εισαγωγή οκτώ (8) υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δέχεται αιτήσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα παρακάτω ενδεικτικά ερευνητικά πεδία:

Αντικείμενο διατριβής - Εισηγητής - Επικοινωνία

 1. Μετρήσεις διαφορικών ενεργών διατομών πιδάκων σωματίων σε συγκρούσεις πρωτονίουπρωτονίου και ενέργεια = 13.6 TeV στο πείραμα CMS του LHC
  Παναγιώτης Κόκκας, Καθηγητής
  2651008520 | pkokkas@uoi.gr
 2. Ανάπτυξη νανοδομημένων αισθητήρων με ενός βήματος τεχνολογία Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας
  Ιωάννης Δεληγιαννάκης, Καθηγητής
  2651008662 | ideligia@uoi.gr
 3. Ανάπτυξη Νανοϋλικών και Νανοσυσκευών τους με τεχνολογία Ψεκασμού Πυρόλυσης Φλόγας για ενεργειακές εφαρμογές
  Ιωάννης Δεληγιαννάκης, Καθηγητής
  2651008662 | ideligia@uoi.gr
 4. Αλληλεπίδραση μορίων με fs πεδία laser
  Κωνσταντίνος Κοσμίδης, Καθηγητής
  2651008537 | kkosmid@uoi.gr
 5. Φυσικές διεργασίες πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο της Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματιδίων
  Αθανάσιος Δέδες, Καθηγητής
  2651008488 | adedes@uoi.gr
 6. Διαγράμματα Ισορροπίας Φάσεων και Δυναμική σε Δυαδικά Συστήματα με Δεσμούς Υδρογόνου
  Γεώργιος Φλούδας, Καθηγητής
  2651008564 | gfloudas@uoi.gr
 7. Η δυναμική της αυτο-οργάνωσης στη γεωφυσική τύρβη
  Νικόλαος Μπάκας, Επίκουρος Καθηγητής
  2651008599 | nbakas@uoi.gr
 8. Μελέτη της ανάδυσης μαγνητικής ροής στον Ήλιο
  Βασίλειος Αρχοντής, Καθηγητής
  2651008468 | archontis@uoi.gr

Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν.4957/2022, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στη Φυσική ή συναφούς με τη Φυσική αντικειμένου, που έχει χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμο της αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμο της αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4957/2022.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 06-10-2023 [σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στο email της Γραμματείας του Τμήματος Φυσικής (gramphys@uoi.gr) ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Γραμματεία Τμήματος Φυσικής, Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 45110, Ιωάννινα] τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση
2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
3. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
4. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής.
5. Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ.
6. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
7. Βεβαίωση Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται)
8. Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο).
9. Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι από τα ερευνητικά πεδία τα οποία περιγράφονται στην προκήρυξη. Στην περίπτωση που η επιλογή δεν εμπεριέχεται στα περιγραφόμενα στην προκήρυξη, οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην κατάθεση αναλυτικής περιγραφής του αντικειμένου έρευνας (τουλάχιστον 500 λέξεις).
10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο.

Οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και του προσχεδίου της διατριβής δύνανται να είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική γλώσσα.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται στη βάση των επιδόσεων αυτών στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, της συνέντευξης (η οποία δύναται να γίνεται και μέσω τηλεδιάσκεψης), των συστατικών επιστολών που καταθέτουν καθώς και των επιστημονικών εργασιών ή άλλου ερευνητικού έργου που έχουν εκπονήσει. H διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί μέχρι 30/11/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2651007491.

Προκήρυξη (ελ) | Αίτηση
Προκήρυξη (en) | Application Form


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο