Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβή στη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής του ΕΜΠ

Προκήρυξη:

Σύμφωνα με τον Ν. 4485/2017, τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής (ΦΕΚ 1914/2018) και την απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής (συνεδρίαση 18.07.2022), καλούνται να υποβάλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα :

Τομέας Τοπογραφίας

  • Λήψη αποφάσεων στην ανάλυση τεχνολογιών ανάλυσης εικόνων/όρασης υπολογιστών στη δομική κατάσταση υλικών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Σύγχρονες μέθοδοι τρισδιάστατης γεωμετρικής τεκμηρίωσης υπόγειων χώρων με έμφαση σε μη επανδρωμένα συστήματα
  • Ψηφιακά δίδυμα πόλεων και Κτηματολόγιο

Τομέας Έργων Υποδομής και Αγροτικής Ανάπτυξης

  • Εκτίμηση τρωτότητας πλημμύρας, διάβρωσης και ξηρασίας υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής
  • Τρωτότητα Συστημάτων Μεταφορών
  • Σχεδιασμός Συστημάτων Σιδηροδρομικών Μεταφορών

Οι αιτήσεις θα πρέπει να  συμπεριλαμβάνουν απαραίτητα:
α) τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής,
β) τον προτεινόμενο επιβλέποντα,
γ) την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται αναφέρονται στο έντυπο της σχετικής αίτησης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων (δείτε εδώ) και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων από 01.09.2022 έως και 12.09.2022

Οι ενδιαφερόμενοι μετά τη λήξη των αιτήσεων θα κληθούν σε συνέντευξη από την αρμόδια επιτροπή του Τομέα στον οποίο απευθύνεται η αίτησή τους για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2107722781 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secret@survey.ntua.gr .

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο