Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυσικής του Δι. Πα.Ε

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Φυσικής του Δι. Πα.Ε ανακοινώνει πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με το Νόμο 4957/2022 ως ακολούθως:

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Φυσικής έχει όποιος/α είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4957/2022.

Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής.

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτησή τους, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής με προτεινόμενο τίτλο και επιβλέποντα, που
 3. περιγράφει συνοπτικά τον σκοπό, τη μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σε ερευνητική ή συναφή επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον υπάρχει.
 6. Αντίγραφο πτυχίου*
 7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 8. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος*
 9. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας Μεταπτυχιακού
 10. Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 11. Συστατικές επιστολές (2)
 12. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 13. Εκτύπωση ΑΜΚΑ
 14. 1 φωτογραφία

*Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι πριν την υποβολή της αίτησης πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον προτεινόμενο επιβλέποντα.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, με αποστολή στο e-mail της Γραμματείας του Τμήματος (info@physics.ihu.gr) από την από τις 25/11/2022 έως και 15/12/2022.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο