Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Προκήρυξη:

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 07 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανακοινώνει το άνοιγμα πέντε (5) θέσεων για την εισδοχή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση για το Εαρινό εξάμηνο 2022.

Κριτήρια επιλογής: Προεπιλογή με βάση την αξιολόγηση των ικανοτήτων του υποψηφίου και τελική επιλογή με βάση ατομική συνέντευξη (αν κριθεί αναγκαίο).

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 7 Ιανουαρίου 2022

Έναρξη: Φεβρουάριος 2022

Γλώσσα: Όλες οι πτυχές του προγράμματος (αίτηση συμμετοχής, ατομικές συνεντεύξεις, μελέτη) πραγματοποιούνται στα ελληνικά και στα αγγλικά

Τρόπος υποβολής αίτησης

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Ανδρέα Θεοφάνους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση theophanous.a@unic.ac.cy.

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.unic.ac.cy/apply.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προσφέρει το ύψιστο επίπεδο επιστημονικής γνώσης και να προετοιμάσει τους φοιτητές για σταδιοδρομία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην επιστημονική έρευνα στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης και στον ευρύτερο ορίζοντα της πολιτικής επιστήμης. Οι φοιτητές αναμένεται να εμπλακούν σε έρευνα αιχμής, θεωρητικά καινοτόμα και μεθοδολογικά άρτια, που να συνεισφέρει στη γνώση και την πρόοδο της δημόσιας διοίκησης σαν επιστημονικού κλάδου, αλλά και να προτείνει πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα ή θεωρητικά ερωτήματα.

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος συνίστανται στην:

 • Ανάπτυξη της εις βάθος κατανόησης και της κριτικής αποτίμησης εκ μέρους των φοιτητών της σύγχρονης βιβλιογραφίας και των ερευνητικών μεθόδων στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης
 • Ανάπτυξη της κατανόησης και της εφαρμογής των κατάλληλων ερευνητικών και επιστημονικών μεθόδων εκ μέρους των φοιτητών προκειμένου να καταστεί εφικτή η επιτυχής ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους
 • Ενίσχυση των ερευνητικών ικανοτήτων των φοιτητών και διευκόλυνση της απόκτησης εξειδίκευσης στο πεδίο της έρευνάς τους
 • Εκπαίδευση των φοιτητών στον τρόπο διάδοσης των πορισμάτων της έρευνάς τους, των συμπερασμάτων και των προτάσεών τους, μέσω, επί παραδείγματι, τη δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά ή/και της παρουσίασης της εργασίας τους σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην αγγλική και ελληνική γλώσσα.

Ακαδημαϊκό Προσωπικό και Πεδία Έρευνας

Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους
Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης

 • Πολιτική Οικονομία
 • Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
 • Ομοσπονδίες και Διακυβέρνηση σε Διεθνικά και Πολυεθνικά Κράτη
 • Δημόσια Πολιτική

Καθηγητής Hubert Faustman

 • Διαφθορά και Πελατειακές Σχέσεις
 • Σχέσεις Κράτους-Κοινωνίας

Αν. Καθηγήτρια Χριστίνα Ιωάννου
Αναπληρώτρια Κοσμήτορας Νομικής Σχολής

 • Εργατικό Δίκαιο
 • Θεσμοί της Ε.Ε
 • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση
 • Κοινωνική πρόνοια

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Κέντας

 • Στρατηγική διοίκηση
 • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Δημόσια Πολιτική

Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Αδαμίδης

 • Εξωτερική Πολιτική και διπλωματία,
 • Θέματα Ασφάλειας και Άμυνα

Επίκουρος Καθηγητής Οδυσσέας Χρίστου

 • Κοινωνικά δικαιώματα και πρόνοια
 • Ενέργεια και περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτική

Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Χαραλάμπους

 • Πολιτική Κοινωνιολογία
 • Σχέσεις Κράτους-Κοινωνίας
 • Θεωρίες Θεσμών
 • Πολιτικές Ιδεολογίες
 • Πολιτικά Κόμματα

Επίκουρος Καθηγητής Γιάννος Κατσουρίδης

 • Εξευρωπαϊσμός
 • Πολιτικά Κόμματα

Καθηγητής Μιχάλης Κοντός

 • Ευρωπαϊκοί θεσμοί
 • Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Εισδοχής

 1. Ακαδημαϊκά προσόντα: Πιστοποιημένο πτυχίο Νομικής, κοινωνικών, πολιτικών ή διοικητικών επιστημών, ή σχετικού επιστημονικού πεδίου, σε συνδυασμό με πιστοποιημένο μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Δημόσια Διοίκηση ή σε σχετικό επιστημονικό πεδίο. Αντίγραφα των πτυχίων θα πρέπει να προσκομιστούν ως μέρος μιας ολοκληρωμένης αίτησης συμμετοχής.
 2. Αίτηση συμμετοχής: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής για την εισδοχή και ένταξή τους στο πρόγραμμα. Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να εμπεριέχει γενικές πληροφορίες για τους αιτούντες, τα προσόντα τους και τη σχετική τους εμπειρία.
 3. Βιογραφικό σημείωμα: Ένα ολοκληρωμένο βιογραφικό σημείωμα όπου να καταγράφονται όλες τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
 4. Συστατικές επιστολές: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εφοδιαστούν με δύο συστατικές επιστολές από πρόσωπα που τους γνωρίζουν από το ακαδημαϊκό και/ή το επαγγελματικό περιβάλλον τους. Τουλάχιστον η μία από τις συστατικές επιστολές θα πρέπει να προέρχεται από πανεπιστημιακό ίδρυμα όπου ο υποψήφιος έχει σπουδάσει στο παρελθόν.
 5. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency: Πτυχίο TOEFL (γραπτή εξέταση
  600, ηλεκτρονική εξέταση 250, διαδικτυακή εξέταση 100) ή IELTS 6.5. Το πτυχίο γνώσης της αγγλικής γλώσσας δεν συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τους αποφοίτους αγγλόφωνων πανεπιστημίων. Η κατοχή πτυχίου επιπέδου Proficiency στην αγγλική γλώσσα συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση ακόμη και στις περιπτώσεις που η διατριβή πρόκειται να συγγραφεί στην ελληνική γλώσσα, δεδομένου ότι η έρευνα για την ολοκλήρωση της διατριβής αναμένεται να περιλαμβάνει και αγγλόγλωσση βιβλιογραφία.
 6. Δημοσιεύσεις: Προηγούμενες πτυχιακές εργασίες/διατριβές και κάθε άλλη σχετική επιστημονική δημοσιευμένη μελέτη αναγνωρίζονται ως επιπρόσθετα προσόντα.
 7. Αρχική ερευνητική πρόταση: Μία αρχική πρόταση (1.000-2.000 λέξεις), όπου θα περιλαμβάνεται το αντικείμενο της έρευνας, οι στόχοι, τα ερευνητικά ερωτήματα και η προτεινόμενη ερευνητική μεθοδολογία, ως εξής:
  • Τίτλος
  • Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (σύντομη)
  • Εντοπισμός των κενών στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και αιτιολόγηση για την προτεινόμενη έρευνα
  • Στόχοι
  • Υποθέσεις εργασίας
  • Μεθοδολογία έρευνας
  • Ηθικές προεκτάσεις (εάν υφίστανται)
  • Προσδοκώμενο αποτέλεσμα
  • Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
  • Παραπομπές/Συστάσεις
 8. Δήλωση σκοπού συμμετοχής: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν μία συνοπτική έκθεση, όπου θα επισημαίνουν τις προσωπικές και ακαδημαϊκές ικανότητές τους και θα αναφέρουν γιατί θεωρούν ότι είναι κατάλληλοι για εισδοχή στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και τις σκέψεις τους σχετικά με τις προσδοκίες και την αξία του προγράμματος αναφορικά με την προσωπική πρόοδο και την επαγγελματική εξέλιξή τους.
 9. Ατομικές συνεντεύξεις: Η Επιτροπή του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει εάν θα διεξάγει συνέντευξη του υποψηφίου πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Επιτροπή του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος, αφού εξετάσει την καταλληλότητα του υποψηφίου αναφορικά με τα κριτήρια εισδοχής, αξιολογήσει την αίτηση και λάβει συνέντευξη από τον υποψήφιο, θα αποφασίσει σχετικά με την καταλληλότητα του υποψηφίου και της αρχικής πρότασής του.
 10. Τελική αξιολόγηση: Η Επιτροπή του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού των υποψηφίων που θα γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, θα αποφασίσει αξιοκρατικά και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ποιοι είναι οι καταλληλότεροι υποψήφιοι για να γίνουν αποδεκτοί στο πρόγραμμα. Η Επιτροπή θα ασκήσει την εξουσία επιλογής, αφού λάβει υπ’ όψιν της τη γενική ποιότητα, αξία και σκοπιμότητα της ερευνητικής πρότασης, την ποιότητα του προηγούμενου ερευνητικού έργου του υποψηφίου και τα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα του υποψηφίου όπως αυτά περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμά του, καθώς και τη επίδοση του υποψηφίου στο πλαίσιο της ατομικής συνέντευξής του.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο