Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με αρ. 57/16-11-2021 εξειδικεύει τα προβλεπόμενα από το Νόμο 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017 τ. Α’), με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες του συγκεκριμένου ερευνητικού χώρου και τους στόχους ποιότητας του Τμήματος, και τον κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών (ΦΕΚ 3126τ.Β΄/6-8-2019) αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους διδάκτορες στα κάτωθι θεματικά πεδία:

1. ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.

Οι ημερομηνίες για την κατάθεση αιτήσεων είναι από 20-11-2021 έως και 20-12-21.

Οι διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής των Υποψηφίων Διδακτόρων ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πριν από την υποβολή αίτησης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, ο ενδιαφερόμενος συνεργάζεται με μέλος ΔΕΠ που, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, έχει δικαίωμα να είναι επιβλέπων καθηγητής, προκειμένου να προσδιοριστεί το θέμα της διατριβής, να συνταχθεί το ερευνητικό πρωτόκολλο και να διασφαλιστούν οι πόροι και οι τεχνικές δυνατότητες εκπόνησης της διατριβής.

Περισσότερες πληροφοριες στο email: g-physio@uth.gr ή στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος, κα Ελένη Κορτιάνου (ekortianou@uth.gr).


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο