Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ

Προκήρυξη:

Το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Συνέλευσης της συνεδρίας 11-11-2021, προκηρύσσει 9 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Β΄ κύκλου σπουδών (υποψηφίων διδακτόρων) για το Πανεπιστημιακό έτος 2021-2022.

Ειδικότερα, η κατανομή των θέσεων είναι η εξής:

Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος

Θέσεις: Πέντε (5)

Γνωστικά Αντικείμενα:

  1. Γεωγραφική Εκπαίδευση (3 θέσεις)
  2. Φύλο και Κριτική Εκπαίδευση (1 θέση)
  3. Εκπαιδευτική Ρομποτική (1 θέση)

Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής

Θέσεις: Δύο (2)

Γνωστικά Αντικείμενα:

  1. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων και Νέες Τεχνολογίες (2 θέσεις) 

Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών 

Θέσεις: Δύο (2)

Γνωστικά Αντικείμενα:

  1. Νεοελληνική Λογοτεχνία και η Διδακτική της (2 θέσεις) 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν από 24-11-2021 έως 17-12-2021 την αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Γραμματεία το Τμήματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://eprotocol.uoa.gr επιλέγοντας (13. Αίτηση υποψηφιότητας για διδακτορική διατριβή) με χρήση τους κωδικούς του Taxisnet. 

Δείτε εδώ αναλυτικά την προκήρυξη και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο