ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 99/10-12-2020 Συνέλευση, αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω θέματα:

 • Μελέτη της θρομβοφλεγμονής σε φαινομενικά υγιείς εθελοντές. Επίδραση της διατροφικής πρόσληψης ιχθύων (Thromboinflammation in apparently healthy volunteers. The role of dietary intake of fishes). Επιβλέπουσα: Αντωνοπούλου Σμαραγδή, Καθηγήτρια.
 • Ανάπτυξη Πολυγονιδιακών δεικτών κινδύνου για μεταβολικά νοσήματα και αλληλεπίδραση με δείκτες του τρόπου ζωής (Development of Polygenic Risk scores for metabolic traits prediction and interaction with lifestyle characteristics). Επιβλέπων: Δεδούσης Γεώργιος, Καθηγητής.
 • Η επίδραση της διατροφικής παρέμβασης για την αποκατάσταση ασθενών με ψυχογενή ανορεξία σε βιοδείκτες φλεγμονής, στα επίπεδα οξειδωτικού στρες και στο μεταβολικό αποτύπωμα των ασθενών (The effect of the nutritional intervention for rehabilitation in anorexia nervosa on inflammatory biomarkers, oxidative stress and metabolic profile of patients). Επιβλέπουσα: Καλιώρα Ανδριάνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια.
 • Αποτίμηση του ρόλου των συνήθειων τρόπου ζωής στην παρουσία μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος σε δείγμα Ελλήνων παιδιών και εφήβων (Evaluation of the role of lifestyle habits in the presence of nonalcoholic fatty liver disease in a sample of Greek children and adolescents). Επιβλέπουσα: Κοντογιάννη Μερόπη.
 • Μελέτη των συστημάτων διαχείρισης της σίτισης σε μονάδες υγείας της Ελλάδος (Study of food service management systems in health care units of Greece). Επιβλέπων: Μπόσκου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.
 • Μελέτη και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην ασφάλεια τροφίμων (Analysis and evaluation of curricula for food safety education). Επιβλέπων: Μπόσκου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.  
 • Η θέση της ελιάς και του ελαιολάδου στη μαζική εστίαση και γαστρονομία (The role of olives and olive oil in food services and gastronomy). Επιβλέπων: Μπόσκου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής. 
 • Διερεύνηση της συνεργιστικής δράσης συμπληρωμάτων με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση στην ασκησιογενή μυική βλάβη μετά από έκκεντρη και διαλειμματική άσκηση (Investigation of the synergistic effect of supplements with anti-oxidant and antiinflammatory properties against exercise-induced muscle damage induced by eccentric and intermittent exercise). Επιβλέπων: Νομικός Τζώρτζης, Αναπληρωτής Καθηγητής.
 • Διερεύνηση σχέσης τρόπου ζωής και υγιούς γήρανσης (διατροφή, άσκηση, ύπνος, στρες, κάπνισμα/αλκοόλ) / Lifestyle and successful aging (nutrition, physical activity, sleep, stress, smoking/alcohol). Επιβλέπων: Συντώσης Λάμπρος Καθηγητής.
 • Λιποειδικοί μεσολαβητές και έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών σε ηλικιωμένους (Lipid mediators and impairment of cognitive functions in the elderly). Επιβλέπουσα: Φραγκοπούλου Ελισάβετ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. 
 • Μελέτη των εξωγενών και των ενδογενών μεταβολιτών σε βιολογικά υγρά μετά από διατροφικές παρεμβάσεις (Study of exogenous and endogenous metabolites in biological fluids following dietary interventions). Επιβλέπουσα: Φραγκοπούλου Ελισάβετ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Απαιτούμενα Προσόντα

Για την υποβολή αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται:

 • Κατοχή: α) Μ.Δ.Ε. με Ερευνητική Διατριβή, στο ευρύτερο πεδίο της επιστήμης της Διατροφής ή ισότιμου τίτλου στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή β) κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (4485/2017, άρθρ. 46). Κάτοχοι Μ.Δ.Ε. που δεν εκπόνησαν κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών ερευνητική διατριβή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εκτός εάν: i) έχουν αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον ερευνητική απασχόληση σε αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή (ii) εκπονήσουν ερευνητική διατριβή, σύμφωνα με τον κανονισμό του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, πριν ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. για Διδακτορική Διατριβή.
 • Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας από 07/01/2021 έως και 29/01/2021 ώρα 14:00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dsecpost@hua.gr, αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ονοματεπώνυμο τους, με τα εξής δικαιολογητικά:
   
  • Αίτηση (ειδικό έντυπο) με στοιχεία επικοινωνίας, το θέμα, την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Ελληνική ή Αγγλική) και τον επιβλέποντα.
  • Αντίγραφο Πτυχίου/-ων.
  • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, η ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
  • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 (πιστοποιητικά αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ επιπέδου Γ1/C1). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αντίτυπο της Μεταπτυχιακής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων κλπ. (εάν υπάρχουν).
  • Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του υποψηφίου.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 15/02/2020 – 26/02/2020.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων.

Πληροφορίες: Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, e-mail: dsecpost@hua.gr, τηλ. 210- 9549158, 2109549130 (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ώρες: 11:00-13:00), ιστοσελίδα www.ddns.hua.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο