ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
ΠΜΣ Βιοϊατρικής - Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων :

1. “Βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των κάστανων με την χρήση βιολογικών μεθόδων καταπολέμηση παθογόνων που προκαλούν σήψεις”.
Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θωμάς Θωμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 15/01/2021

2. “Παράγοντες που επιδρούν στις σήψεις σε πυρηνόκαρπα, μυκοτοξίνες και επιδράσεις στην ασφάλεια και την ποιότητα των καρπών”.
Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Θωμάς Θωμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 20/01/2021

Στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας λειτουργεί πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών βάσει του ΦΕΚ B’ 3479/21.08.2020.

Συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αίτησης:


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο