Management Engineering
ΠΜΣ Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας & Διεθνούς Ασφάλειας
eLearning EKPA
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών στην Επικοινωνία και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ»

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Δ.Σ., μετά την έγκρισή του από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης της 21-11-2017, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος 12/04/2021 και ισχύει με την 22/04/2021 απόφαση  της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. 

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών υπόκειται στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις: 

1. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επικοινωνία και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) ή άλλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού του Π.Δ.Σ

2. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 • Για τον Τομέα Πολιτισμού Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας 
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.
   
 • Για τον Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ
   
 • Για τον Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας 
  Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

3.  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 20η Αυγούστου 2021

Η έγκριση των υποψηφίων ως διδακτορικών  φοιτητών  θα λάβει χώρα στην πρώτη Συνέλευση Τμήματος  Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενες/οι για να φοιτήσουν στο (Π.Δ.Σ) του Τμήματος θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 20η Αυγούστου 2021 και ώρα 15:00 στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 1 Αθήνα, ΤΚ 105 59 1ος όροφος, γραφείο 104, τηλ. 2103689457, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

Στον ταχυδρομικό φάκελο θα εμπεριέχονται σε έντυπη μορφή

4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΔΣ

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει η αίτηση είναι τα εξής: 

1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος) 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου/ διπλώματος (επικυρωμένο) 
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
5. Αντίγραφο αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (επικυρωμένο) 
6. Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές 
8. Αντίγραφα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και δημοσιεύσεων (αν υπάρχουν) 
9. Ερευνητική πρόταση εκπόνησης διατριβής, σε θέμα το οποίο πρέπει να εντάσσεται στα γνωστικά αντικείμενα της εκάστοτε προκήρυξης. Η πρόταση (περίπου 3.000 λέξεις) υποβάλλεται στα ελληνικά (στην περίπτωση αλλοδαπών είναι δυνατή η υποβολή στα αγγλικά). 
10. Φωτοτυπία Ταυτότητας
Τα στοιχεία (1), (2) και (9) υποβάλλονται υποχρεωτικώς και σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι υποψήφιοι/ες καταθέτουν τα παραπάνω  δικαιολογητικά  επικυρωμένα όπου αυτό είναι απαραίτητο, τα οποία δεν επιστρέφονται.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: εδώ

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ: εδώ


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο