Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικό πρόγραμμα στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ

Προκήρυξη:

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (β’ κύκλος) που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, θα μπορεί να πραγματοποιείται από τις 19 Νοεμβρίου 2021 έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
2. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
3. Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να αξιολογηθούν αιτήσεις υποψηφίων που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου).
5. Ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
6. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής
7. Τουλάχιστον δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή αντίγραφα επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί (εφόσον υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι/ες για τους/τις οποίους/ες η Επιτροπή Επιλογής κρίνει ότι πληρούν καταρχήν τις απαιτούμενες, τυπικές και ουσιαστικές, προϋποθέσεις προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε προκριματικές εξετάσεις στα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: Μικροοικονομική, Μακροοικονομική και Ποσοτικές Μέθοδοι (Στατιστική και Οικονομετρία).

Υποψήφιοι με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης στην Οικονομική του ΟΠΑ, απαλλάσσονται κατά περίπτωση από τις παραπάνω προκριματικές εξετάσεις μετά από απόφαση της Επιτροπής Επιλογής.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.dept.aueb.gr/deos και από τη Γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος (Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 17:00, τηλ. 2108203642, e-mail: mlambrou@aueb.gr).

Προκήρυξη

Πληροφορίες


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο