Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (www.music.uoa.gr) (ΦΕΚ 561, τ. Β΄/21-2-2018), προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων (Απόφαση Συνέλευσης 2η/12-10-2021).

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr (Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα à13. Αίτηση υποψηφιότητας για Διδακτορική Διατριβή) από την Τετάρτη 13-10-2021 έως και τη Δευτέρα 25 -10- 2021.

Κανονισμός Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 

Αίτηση διδακτορικού


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο