Θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίασή της στις 12-02-2020, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων (άρθρο 3 του κανονισμού διδακτορικών σπουδών, ΦΕΚ 4235/20-11-2019), στις παρακάτω θεματικές:

 1. Ηδονή και οδύνη στην πλατωνική πολιτική (Υπεύθυνη: Αναπλ. Καθηγήτρια κυρία Βάνα Νικολαΐδου – Κυριανίδου). 
 2. Φυσική φιλοσοφία στην ύστερη Αναγέννηση (Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Στείρης). 
 3. Χριστιανική Ανθρωπολογία στην πατερική περίοδο και τον Μεσαίωνα (Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Στείρης).
 4. Εφαρμοσμένη Ηθική (Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής κ. Ευάγγελος Πρωτοπαπαδάκης). 


Προθεσμία 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, γραφείο 503, κατά το χρονικό διάστημα από 1η Μαρτίου έως 10 Μαρτίου 2020, ημέρες Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή, ώρες 11:00 π.μ. -14:00 μ.μ., προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη
 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα