Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποψηφίων Διδακτόρων Εργαστηρίου Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη:

Το εργαστήριο Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας στο πλαίσιο Χρηματοδότησης έργου ΕΛΙΔΕΚ ΔΕΠ, με τίτλο «Μελέτης της ρύθμισης του ανοσομεταβολισμού απόLτον κιρκάδιο ρυθμόL στην ιδιοπαθήL πνευμονικήL ίνωση.» θα προσλάβει 2 υποψήφιους διδάκτορες και προσκαλεί απόφοιτους ή και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να στείλουν ένα βιογραφικό σημείωμα και δύο συστατικές επιστολές στην διεύθυνση kantoniou@med.uoc.gr και e.tsitoura@med.uoc.gr. Το εργαστήριο επικεντρώνεται στα κύτταρα μη ειδικής ανοσίας με έμφαση στα κυψελιδικά μακροφάγα αποσκοπά στην κατανόηση του ρόλου τους στην παθογένεια ασθενειών του αναπνευστικού συστήματος όπως η πνευμονική ίνωση και το άσθμα και η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Προαπαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο Βιολογίας ή Βιοχημείας ή Ιατρικής από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ συνοδευόμενο από αντίστοιχο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος, ειδίκευσης στην Βιοπληροφορική από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Προηγούμενη εμπειρία στην επεξεργασία δεδομένων NGS και στη βιοστατιστική
  • Προηγούμενη εργαστηριακή εμπειρία με έμφαση στα μοντέλα ποντικών.
  • Παρουσιάσεις εργασιών σε συναφή επιστημονικά συνέδρια ή περιοδικά.

Επιστημονική Υπεύθυνη του Έργου
Αναπ. Καθηγ. Πνευμονολογίας
Κατερίνα Αντωνίου
kantoniou@med.uoc.gr


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα