Msc Quantitative Investment
Eφαρμοσμένη Στατιστική
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - ΟΠΑ
Kυβερνοασφάλεια Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Προκήρυξη:

Η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (Σ.Ε.ΔΙ.Σ.) του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής κατόπιν απόφασης της υπ.αρ.7/5-11-2020 Συνέλευσης του Τμήματος, ανακοινώνει την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας και καλεί τους ενδιαφερόμενους  να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (άρθρο 4), οι αιτούντες υποψήφιοι θα πρέπει να κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τα προτεινόμενα πεδία μεταδιδακτορικής έρευνας βρίσκονται  στο σύνδεσμο ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ και εντάσσονται στα παρακάτω ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής:

  • AIS - Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Λογιστικής
  • CMOR - Εργαστήριο Υπολογιστικών Μεθοδολογιών και Επιχειρησιακής Έρευνας
  • CNST - Εργαστήριο Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών και Δικτύων
  • ISEB - Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
  • MSN - Εργαστήριο Πολυμέσων, Ασφάλειας και Δικτύωσης
  • SDE - Εργαστήριο Τεχνολογίας Λογισμικού και Δεδομένων

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής:

1.       Αίτηση υποψηφιότητας. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής (ελληνική ή αγγλική), και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Μ.Ε.).
2.       Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3.       Αντίγραφα πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος. Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της Συνέλευσης) από την ημερομηνία που η Συνέλευση θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
4.       Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
5.       Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
6.       Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών.
7.       Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
8.       Συστατική επιστολή, κατά προτίμηση από μέλος ΔΕΠ.
9.       Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή σκοπού και στόχων, προτεινόμενης έρευνας, μεθοδολογία, σχετική βιβλιογραφία και την επιδιωκόμενη ερευνητική συνεισφορά, στην ελληνική ή/και αγγλική.
10.    Φωτοτυπία ταυτότητας.

Τα πρότυπα αρχεία των δικαιολογητικών βρίσκονται εδώ (κατηγορία: διδακτορικές σπουδές).

Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις δύναται να εκδηλώσει ενδιαφέρον και να υποβάλει σχετική αίτηση για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας σε ένα από τα προτεινόμενα πεδία έρευνας κατόπιν πρότερης επικοινωνίας με τον αντίστοιχο επιβλέποντα καθηγητή.

Η παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει διάρκεια 30 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσής της στον ιστότοπο του Ιδρύματος. H καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι η 8η Δεκεμβρίου 2020

Η κατάθεση/αποστολή της αίτησης μαζί με τα δικαιολογητικά γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση daiphd@uom.edu.gr. Η αίτηση πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου και να είναι σε μορφή pdf.  Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά -πρωτότυπα ή επικυρωμένα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν:


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο