Economic Strategy
ΠΜΣ Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου
MBA Food and Agribusiness
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Προκήρυξη θέσεων για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του ΟΠΑ

Προκήρυξη:

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι η υποβολή αιτήσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών που οδηγεί στην απονομή Διδακτορικού Διπλώματος, θα μπορεί να πραγματοποιείται από τις 15 Μαΐου 2020 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2020. Η αίτηση, θα πρέπει να υποβληθεί στη γραμματεία του Προγράμματος ηλεκτρονικά και να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

  1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  2. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
  3. Αντίγραφο προπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία
  4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με αναλυτική βαθμολογία (Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να αξιολογηθούν αιτήσεις υποψηφίων που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου).
  5. Ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
  6. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης μίας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής
  7. Τουλάχιστον δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ
  8. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή αντίγραφα επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί (εφόσον υπάρχουν).

Οι υποψήφιοι για τους οποίους η Επιτροπή Επιλογής κρίνει ότι πληρούν όλες τις απαιτούμενες, τυπικές και ουσιαστικές, προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι, για τους οποίους η Επιτροπή Επιλογής κρίνει ότι πληρούν καταρχήν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, προκειμένου να γίνουν δεκτοί στο πρόγραμμα, θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε προκριματικές εξετάσεις σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: μικροοικονομική, μακροοικονομική και ποσοτικές μέθοδοι (στατιστική και οικονομετρία). Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον κρίνει, να ζητήσει από τους υποψήφιους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις προκριματικές εξετάσεις, να παρακολουθήσουν μαθήματα ειδίκευσης στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr/

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης απαιτείται:

1.να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο
2.να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων ανά Σχολή Προγραμμάτων το Διδακτορικό Π.Σ. – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
3.να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης 
4.να αποστείλετε* στη Γραμματεία του Προγράμματος, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη) μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

Προσοχή: θα πρέπει να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση και να πατήσετε «Υποβολή» προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Η υποβολή υποψηφιότητας δεν δημιουργεί οιαδήποτε αξίωση για αποδοχή αυτής.

*Στο πλαίσιο των προληπτικών δράσεων όπως αυτές προβλέπονται από τις σχετικές οδηγίες κατά της διασποράς του COVID-19 η κατάθεση των δικαιολογητικών στις γραμματείες θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά ή μέσω απλού ταχυδρομείου. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Γραμματεία Διδακτορικού Προγράμματος – Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62
9ος όροφος, Γραφείο 908 (καθημερινά 10:00 – 18.00, 210-8203642, mlambrou@aueb.gr)

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα www.dept.aueb.gr/deos και από τη Γραμματεία του Διδακτορικού Προγράμματος (Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Τ.Κ.11362, 9ος όροφος, γραφείο 908) Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 17:00, τηλ. 2108203642, e-mail: mlambrou@aueb.gr)

Προκήρυξη 2020-2021
Υπόδειγμα συστατικής επιστολής
Ενδεικτική Ύλη Προκριματικών Εξετάσεων και Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια
 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα