Economic Strategy
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Προκήρυξη:

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1045/τ.Β΄/22-03-2018 «Έγκριση κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας των Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», καλούμε  τους ενδιαφερόμενους για ένταξη στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Χημείας στα εξής ερευνητικά πεδία:

•    Ανόργανης Χημείας
•    Αναλυτικής Χημείας
•    Οργανικής Χημείας
•    Βιοχημείας
•    Βιομηχανικής Χημείας
•    Χημείας Τροφίμων
•    Φυσικοχημείας 
•    Επιστημολογίας

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Χημεία ή σε συναφές με τη Χημεία αντικείμενο από Ιδρύματα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80) ως ισότιμα της αλλοδαπής,  καθώς επίσης και  κάτοχοι  intergraded master  σε συναφές με τη Χημεία αντικείμενο ( απόφαση Τμήματος αριθμ.συν. 1016/14.5.2020)

Ο υποψήφιος δύναται να υποβάλλει σχετική αίτηση σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από τις αντίστοιχες προκηρύξεις του Τμήματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν την αίτηση και την επιλογή των υποψηφίων, προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολόγησης δύναται να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. ο οποίος είναι ενταγμένος σε Π.Μ.Σ. και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο μαθημάτων μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο. Η αίτηση υποψηφιότητας αυτών υποβάλλεται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην τρέχουσα προκήρυξη του Τμήματος.
 
-    Ειδικότερα, η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από:
•     Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
•     Αντίγραφο του Δ.Μ.Σ.
•     Αναλυτική βαθμολογία (προπτυχιακών μαθημάτων).
•     Αναλυτική βαθμολογία (μεταπτυχιακών μαθημάτων, βαθμός Δ.Μ.Σ.) *δεν ισχύει για κατόχους intergraded master
•     Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.
•     Δήλωση του υποψηφίου με επιλογή του ερευνητικού πεδίου στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή του.
•     Δήλωση του υποψηφίου για τον προτεινόμενο ως Επιβλέποντα Καθηγητή της διδακτορική διατριβής.
•     Γενική περιγραφή του υπό διερεύνηση θέματος, περίπου 500 λέξεων.
•     Συστατικές Επιστολές (τουλάχιστον δύο).
•     Και οτιδήποτε άλλο απαιτείται από την προκήρυξη. Οι γλώσσες υποβολής του προτεινόμενου τίτλου και του προσχεδίου της διατριβής δύνανται να είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική γλώσσα.

Η Ε.Δ.Σ., κατόπιν συνεννόησης με τον επιβλέποντα καθηγητή ή την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, (εφόσον έχει ορισθεί), δύναται, κατά περίπτωση και εφόσον κρίνει πως είναι αναγκαίο, να εισηγηθεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων από τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να περατώσει τα μαθήματα με επιτυχία, πριν την σύσταση της επταμελούς εξεταστικής.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν  τη σχετική αίτηση ολοκληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή,  από 1-6-2020 έως 30-6-2020  κατά τις ώρες και μέρες εξυπηρέτησης της Γραμματείας:
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή, 10:00 – 12:00.

ΑΙΤΗΣΗ


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα