Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσκληση για εκπόνηση μεταδιδακτορικών ερευνών στη Νομική Σχολή

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρίαση της 16ης.10.2019, αποφάσισε τη διεξαγωγή μεταδιδακτορικών έρευνών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

Εμπορικό Δικαίο με έμφαση στο δίκαιο των επιχειρήσεων

- Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της διανοητικής ιδιοκτησίας

- Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Εμπορικό Δίκαιο με έμφαση στο δίκαιο των μεταφορών και του διεθνούς εμπορίου

- Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα στη Γραμματεία του Β΄ Τομέα Ιδιωτικού Δικαίου (Ακαδημίας 45, ημιώροφος, υπόψη της κυρίας Χαλκιαδάκη, τηλ. 210 3688672) κατά τις ημέρες: Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 - 13:00, από την Δευτέρα, 02.12.2019 έως και την Παρασκευή, 31.01.2020.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα