ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
Κατανεμημένα Συστήματα

Παράταση: Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες σε ερευνητικές περιοχές στις Σχολές Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών και Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών¨του ΑΠΚΥ

Προκήρυξη:

Η 26η Μαΐου 2020 είναι η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚΥ.

Μέχρι και τις 26 Μαΐου 2020, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) δέχεται αιτήσεις εισδοχής από υποψήφιους διδάκτορες σε ερευνητικές περιοχές των Σχολών Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών και Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών.

Συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα προσφερόμενα Διδακτορικά Προγράμματα είναι τα ακόλουθα:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ)

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΘΕΕ)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του www.ouc.ac.cy

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να  επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο του Πανεπιστημίου στο +357 22411600 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο admissions@ouc.ac.cy.

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι δημόσιο πανεπιστήμιο και το μοναδικό στην Κύπρο που προσφέρει σπουδές αποκλειστικά εξ αποστάσεως. Το συγκριτικό πλεονέκτημά του είναι οι σύγχρονες και καινοτόμες τεχνολογίες μάθησης και η ευέλικτη εξ αποστάσεως μεθοδολογία σπουδών, που χωρίς τους περιορισμούς της συμβατικής εκπαίδευσης, δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να αποκτήσουν, στον δικό τους χώρο και χρόνο, έναν αξιόπιστο τίτλο σπουδών, εφόδιο για προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη.
 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα