ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
ΠΜΣ Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη
Msc in Data Science
Κατανεμημένα Συστήματα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Δύο (2) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Ψυχολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ)

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας (ΠΤΠΕ, ΠΘ) ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, ως εξής:

Δύο θέσεις διδακτορικής διατριβής (ΔΔ) στη θεματική περιοχή «Νοσταλγία ως πόρος για τον εαυτό και σχετικές ψυχολογικές διαδικασίες».

Υπεύθυνος για τις θέσεις είναι ο Γιώργος Αμπακούμκιν (e-mail: gabak@uth.gr).

Οι υποψήφιοι/ες αναμένεται να έχουν πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση Ψυχολογίας), Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (κατά προτίμηση σχετικό με τη θεματική περιοχή της ΔΔ), γνώσεις στην Κοινωνική ψυχολογία, τη Μεθοδολογία έρευνας, συμπεριλαμβανομένης της Στατιστικής και καλές γνώσεις Αγγλικών. Οι θέσεις είναι μη αμοιβόμενες.

Δικαιολογητικά για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

  • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τον υπεύθυνο για τις θέσεις.
  • Αντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Αντίγραφα αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών (προπτυχιακών/ μεταπτυχιακών).
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακού τίτλου σπουδών.
  • Περαιτέρω δικαιολογητικά που να υποστηρίζουν την υποφηφιότητα κατά την κρίση των υποψηφίων.

Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί συνέντευξη, για την οποία θα ειδοποιηθεί ο/η υποψήφιος/α.

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν από τη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα ειδοποιηθούν για να συνεχίσουν με τις σχετικές διαδικασίες που προβλέπονται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του ΠΤΠΕ (δείτε εδώ).

Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα ενταχθούν στο Εργαστήριο Ψυχολογίας. Το Εργαστήριο Ψυχολογίας έχει δυναμική ερευνητική παρουσία, στεγάζει ερευνητικές δραστηριότητες και ομάδες εργασίας και είναι ανοιχτό σε ιδέες σχετικά με επιστημονικές δράσεις (περισσότερες πληροφορίες εδώ).

Η διάρκεια υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι από 23.09.19 έως 29.11.19.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά (με θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος ΔΔ Νοσταλγία») τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος (υπόψη κας Λιάντζουρα, e-mail: g-ece@ece.uth.gr) με κοινοποίηση στον υπεύθυνο για τις θέσεις (Γιώργο Αμπακούμκιν, e-mail: gabak@uth.gr).

Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν σχετικές ερωτήσεις, μπορούν να απευθύνονται στον υπεύθυνο για τις θέσεις


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα