Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων διδακτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο για το έτος 2019 -2020 ως εξής:

Τομέας Αρχαία Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

 • Αρχαία Ελληνική Ιστορία (1 θέση)
 • Ρωμαϊκή Ιστορία (1 θέση)
 • Βυζαντινή Ιστορία (2 θέσεις)
 • Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (1 θέση)

 

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας

 • Νεοελληνική Ιστορία (4 θέσεις)
 • Ιστορία Νεότερων Χρόνων (3 θέσεις)
 • Τουρκολογία (4 θέσεις)
 • Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου (1 θέση)

 

Τομέας Αρχαιολογίας

 • Προϊστορική Αρχαιολογία (2 θέσεις)
 • Κλασική Αρχαιολογία (7 θέσεις)
 • Βυζαντινή Αρχαιολογία (5 θέσεις)

 

Oι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη γραμματεία του τμήματος από 16 έως 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00-13:00 (τηλ. επικοινωνίας: 2310 99 5224, 5221, 5223).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη με όλες τις πληροφορίες εδώ.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα