Economic Strategy
Food Law - Auth
Msc in Data Science
Κατανεμημένα Συστήματα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Mία (1) θέση άμισθου υποψ. διδάκτορα στο τμήμα Οικονομικών

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη με αριθμό 98/28-11-2019 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανική Πολιτική, Εκβιομηχάνιση, Αποβιομηχάνιση της Ελλάδας και επιπτώσεις στις Εξαγωγές» (1 θέση)

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες για το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να υποβάλουν από 2/12/2019 –17/12/2019 αίτηση, την οποία είτε μπορούν παραλάβουν από γραφείο 215 του Τμήματος (κτίριο Σχολής ΟΠΕ, 2ος όροφος, κα Β. Σαμαρτζή, τηλ. 2310.995273, e-mail: vsamartz@econ.auth.gr), είτε θα βρουν αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.econ.auth.gr), μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.    Έντυπη αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται το πεδίο έρευνας.
2.    Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 
3.    Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). 
4.    Επίσημο Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ).
5.    Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
6.    Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της Αγγλικής. Η γνώση πιστοποιείται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αναγνωρισμένων οργανισμών.
7.    Επιστημονικές δημοσιεύσεις (σε έγκυρα περιοδικά και σε συνέδρια με κριτές) (εάν υπάρχουν).
8.    Αποδεικτικά ερευνητικής, διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
9.    Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι. 
10.    Ένα κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται τα επί μέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου της προκηρυσσόμενης θέσης.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι/ες πρέπει υποχρεωτικά:
(i) Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ομοταγούς ιδρύματος του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ
(ii) Το ένα από τα δύο πτυχία (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) να είναι στο ευρύτερο πεδίο της γνωστικής περιοχής του υπό προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
(iii) Να επιλέξουν αντικείμενο για την εκπόνηση της διατριβής από τις περιοχές που προαναφέρονται στην προκήρυξη
 

Στοιχεία που θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία επιλογής: 
1)    Η συνολική βαθμολογία τόσο του προπτυχιακού όσο και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της προς εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 
2)     οι μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο 
3)     Η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας (ερευνητική ή διδακτική πείρα), οι δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συνέδρια. 

Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,  οι υποψήφιοι θα κληθούν να προσέλθουν στο Τμήμα για προσωπική συνέντευξη.

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνει από τη Συνέλευση  του Τμήματος. 

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν είτε ταχυδρομικά (Γραμματεία Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Ισόγειο Κτιρίου ΝΟΠΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστη-μιούπολη, 541 24 Θεσσαλονίκη), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: vsamartz@econ.auth.gr). 


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα