ΠΜΣ Συμβουλευτικής- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
MBA Agribusiness
International Hellenic University

Θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015 την εισαγωγή υποψηφίων διδακτόρων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (Δ.Δ.) στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία. 

Προθεσμία: 12 Σεπτεμβρίου 2014

Επισυνάπτονται η προκήρυξη και η αίτηση.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα