ΟΠΑ - Management Information Systems
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Διδακτορικό στις Επιστήμες της Θάλασσας- Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις ακόλουθες γνωστικές περιοχές:

  • Ωκεανογραφίας
  • Διαχείρισης Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων
  • Παρακτίων Εφαρμογών και Γεωπληροφορικής
  • Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής και Παρακτίων Περιοχών
  • Διατήρησης της Βιοποικιλότητας
  • Ποιότητας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  12 Σεπτεμβρίου 2014

Επισυνάπτονται η προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης.


Μοιραστείτε το:

Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα