Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου: MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία (2024-2025)

Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024

Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA/MSc), με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2024.

  • Προγράμματα Ελληνόφωνα ή Αγγλόφωνα, με φυσική παρουσία / υβριδική μάθηση ή εξ αποστάσεως.
  • Ενίσχυσε το ακαδημαϊκό και το επαγγελματικό σου προφίλ, αποκτώντας ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και καταξιωμένο Πανεπιστήμιο.
  • Το ΤΕΠΑΚ κατατάσσεται στα στα 250 καλύτερα νεαρά Πανεπιστήμια παγκοσμίως, στη 273η θέση στα καλύτερα Πανεπιστήμια της Ευρώπης και 1ο στη διδασκαλία ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Κύπρου (Times Higher Education Rankings 2024). Ταυτόγχρονα 27 ακαδημαϊκοί και ερευνητές του ΤΕΠΑΚ περιλαμβάνονται στους/στις κορυφαίους/ες επιστήμονες παγκοσμίως

Πατήστε εδώ για να δείτε τα Προσφερόμενα Προγράμματα

Για τις γενικές απαιτήσεις των προγραμμάτων Μάστερ πατήστε εδώ.

Τα δίδακτρα για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ είναι συνολικά €4100 εκτός από το MSc in Interaction Design (€9600), MA in Design for Social Innovation(€5125) και το MSc Experiential Digital Marketing Communications (€7500). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 30 Ιουνίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Αιτήσεις - Αξιολόγηση - Δικαιολογητικά

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) σε συναφή γνωστικά αντικείμενα. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι/ες προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι/ες θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Οι υποψήφιοι/ες, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
  4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο/η υποψήφιος/α να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του/της επαγγελματικά σχέδια.
  6. ​​​Συστάσεις/Συστατικές Επιστολές: Για όλα τα προγράμματα (πλην του Μaster in Public Health) δεν είναι απαραίτητη η προσκόμισή αυτούσιων των συστατικών επιστολών Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν συστάσεις και το Τμήμα, αν κρίνει απαραίτητο, θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους (Η δήλωση των στοιχείων για τα άτομα που μπορούν να δοθούν συστάσεις γίνεται κατά τη διάρκεια της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης. Σχετική αναφορά υπάρχει και στον οδηγό υποβολής αίτησης). Ειδικά για τους/τις υποψήφιους/ες στo μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Public Health (MPH) χρειάζεται απαραίτητα να αποσταλούν δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται κατευθείαν από τους/τις συντάκτες/τριες τους (τουλάχιστον μια από τις δυο επιστολές θα πρέπει να είναι ακαδημαϊκή), μέσω της ακόλουθης διαδικτυακής πλατφόρμας: εδώ
  7. Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας* χρειάζεται για όλα τα αγγλόφωνα προγράμματα. Αποδεκτά πιστοιοιητικά θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/ I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/ IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι/ες αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.

Οι φοιτητές/τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι για όλα τα προγράμματα είναι αναγκαίο να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά (χωρίς το πιστοποιητικό επάρκειας να είναι υποχρεωτικό -πλην των αγγλόφωνων προγραμμάτων όπως αναφέρεται πιο πάνω-), ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε βιβλιογραφία ή/και οποιοδήποτε άλλο υλικό που θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

**Οι υποψήφιοι/ες των αγγλόφωνων προγραμμάτων που δεν διαθέτουν το απαιτούμενο πιστοποιητικό G.C.E/I.G.C.S.E ή I.E.L.T.S. ή TOEFL μπορούν να παρακαθίσουν σε ειδική εξέταση που οργανώνει το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου

Το κάθε Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον/την υποψήφιο/α καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.

►Υποβολή αίτησης για το MSc Interaction Design

►Υποβολή αίτησης για το MA Design for Social Innovation

►Υποβολή αίτησης για τα υπόλοιπα προγράμματα*

*Για να δείτε αναλυτικό οδηγό για το πως να υποβάλετε την αίτησή σας πατήστε εδώ

*Για να δείτε ένα σύντομο βίντεο για τον τρόπο υποβολής της αίτησης πατήστε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες:

Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας 

Τηλ.: +357 25002710/11

Email: kep@cut.ac.cy 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο