Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
ΟΠΑ - MIS
Msc Bioeconomics
HMC-Annual Professional Maritime Programme

ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διοργανώνει μεταπτυχιακό προγράμμα 1. δια ζώσης και 2. με ευέλικτες μορφές μάθησης και διδασκαλίας. Έχει δοθεί παράταση στις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων. Για το πρόγραμμα δια ζώσης  η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 17/02/2017. Το πρόγραμμα με ευέλικτες μορφές μάθησης και διδασκαλίας θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017) και η  προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10/04//2017. Παρακάτω, το eduguide σας παρουσιάζει τις αναλυτικές προκηρύξεις και των δύο προγραμμάτων:

 

Πρόγραμμα με ευέλικτες μορφές μάθησης και διδασκαλίας- Προκήρυξη (ενεργή)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διοργανώνει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη  Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΦΕΚ 2299/23-10-2015) με ευέλικτες μορφές μάθησης και διδασκαλίας που οδηγούν σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν δια ζώσης φοίτηση με ευέλικτες μορφές μάθησης, αλλά το τρίτο εξάμηνο στοχεύει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως επίβλεψη). Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017.

Τα δίδακτρα για όλη τη διάρκεια των σπουδών (3.800€) καταβάλλονται τμηματικά σε άτοκες δόσεις σε ημερομηνίες εγκαίρως προσδιορισμένες, και επίσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ. Το Μεταπτυχιακό παρέχει υποτροφίες στους φοιτητές τους, οι οποίες καλύπτουν τμήμα των διδάκτρων. Οι όροι χορήγησης των υποτροφιών και οι δυνητικοί δικαιούχοι ανακοινώνονται μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email:  secretary@tourism-master.gr την αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα που βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα (www.tourism-master.gr) καθώς και σκαναρισμένα αντίγραφα των πτυχίων που επικαλούνται στην αίτησή τους, μέχρι και τη Δευτέρα 16/1/2017  10/04/2017. Ειδικότερα, τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν (σκαναρισμένα) προς υποστήριξη της αίτησης υποψηφιότητας είναι:

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα & Φωτογραφία
 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Αναλυτική Βαθμολογία με ακριβή Μέσο Όρο
 • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους υποψήφιους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο Συστατικές επιστολές

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού, στη διεύθυνση: http://tourism-master.gr

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

 

Ευάγγελος Χρήστου

Καθηγητής

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω email: secretary@tourism-master.gr  ή τηλεφωνικά στο 2310013563 καθημερινά 09.00-14.00

Πρόγραμμα Δια ζώσης Φοίτησης- Προκήρυξη (έχει λήξει)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΦΕΚ 2299/23-10- 2015) με έναρξη των μαθημάτων στις 6 Φεβρουαρίου 2017, με τις εξής κατευθύνσεις (εξειδικεύσεις):

 • Διοίκηση Φιλοξενίας & Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων & Αερομεταφορών
 • Διοίκηση Ναυτικού Τουρισμού, Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας & Ακτοπλοϊας
 • Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
 • Πολιτιστικός Τουρισμός & Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

που οδηγούν σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ).

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα (τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν δια ζώσης φοίτηση, αλλά το τρίτο εξάμηνο στοχεύει στην εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας και μπορεί να πραγματοποιηθεί με εξ αποστάσεως επίβλεψη). Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων είναι η Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017.

 

Τα δίδακτρα για όλη τη διάρκεια των σπουδών (3.800€) καταβάλλονται τμηματικά σε άτοκες δόσεις σε ημερομηνίες εγκαίρως προσδιορισμένες, και επίσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ. Το Μεταπτυχιακό παρέχει υποτροφίες στους φοιτητές του, οι οποίες καλύπτουν τμήμα των διδάκτρων. Οι όροι χορήγησης των υποτροφιών και οι δυνητικοί δικαιούχοι ανακοινώνονται μετά την έναρξη των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email:  secretary@tourism-master.gr  την αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα που βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα (http://tourism-master. gr) μέχρι και την Κυριακή 18/12/2016. μέχρι και την Παρασκευή 17/02/2017.

Θα ακολουθήσει συνέντευξη των υποψηφίων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί τους και να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους:

 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα & Φωτογραφία
 • Αντίγραφο Πτυχίου (απλή φωτοτυπία)
 • Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας με ακριβή Μέσο Όρο (απλή φωτοτυπία)
 • Αναγνώριση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α./Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (απλή φωτοτυπία)
 • Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (απλή φωτοτυπία)
 • Δύο Συστατικές επιστολές.
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν),
 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (απλή φωτοτυπία)

 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ΠΜΣ στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού, στη διεύθυνση: http://tourism-master.gr

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Ευάγγελος Χρήστου

Καθηγητής

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ μέσω email: secretary@tourism-master.gr ή τηλεφωνικά στο 2310013563 καθημερινά 09.00-14.00


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
MSc in Energy Systems

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα