Economic Strategy
mba-aua
International Hellenic University

ΤΕΙ Ηπείρου: ΠΜΣ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων 2017-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-18

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ανακοινώνει την προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων για μεταπτυχιακές σπουδές του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων», σύμφωνα με την απόφαση της 3ης Γενικής Συνέλευσης Σχολής Ειδικής Σύνθεσης της 5-7-2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αριθμ. Φ.39/3452/ 13 Ιουλίου 2017 απόφασης του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (ΦΕΚ 2523/τ.Β΄/20-07-2017) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 περί θεσµικού πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 - ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017 και ισχύει.

Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την Επιστήμη του Μηχανικού Η/Υ και Δικτύων και καλύπτει το θεωρητικό και τεχνολογικό μέρος της.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στη Μηχανική των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και των Δικτύων, η ανάπτυξη της συστηματικής, βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η προαγωγή της γνώσης σε θέματα Η/Υ και Δικτύων. Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) και Δικτύων».

Το Πρόγραμμα αρχίζει τον Ιανουάριο του 2018 με την εισαγωγή τριάντα (30) μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τέσσερα Ακαδημαϊκά Εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των προβλεπόμενων μαθημάτων, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πληροφορικής, Φυσικής, Μηχανικών Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων συναφών ειδικοτήτων, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Ελληνικών πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. συναφών κλάδων σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 5 του Ν.2916/01 η οποία προσετέθη στο άρθρο 25 του Ν. 1404/83, ή κάτοχοι αναγνωρισμένων ισότιμων διπλωμάτων της αλλοδαπής. 

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και στη Γραμματεία του Τμήματος)
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (και των σχετικών αναγνωρίσεων από τον ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψήφιους που έχουν τίτλους από ΑΕΙ της αλλοδαπής).
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.
 4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης σχετικού αποδεικτικού, είναι δυνατή η συμμετοχή σε εξέταση αξιολόγησης γνώσης της αγγλικής γλώσσας που θα διεξαχθεί στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. πριν την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν το σχετικό Πιστοποιητικό έως και την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.
 5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Δ.Ε.Π. του εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από τον εργασιακό τους χώρο.
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:  
 • Σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα
 • Κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, και
 • Περίληψη διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί ή εκπονείται από τον υποψήφιο.

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον τεκμηριώνουν τη γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.

Επιπλέον, θα συνεκτιμηθεί κάθε πρόσθετο στοιχείο που ο υποψήφιος θα καταθέσει και θεωρεί ότι ενισχύει την υποψηφιότητα του (όπως τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια, η κατοχή άλλου πτυχίου ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και η επαγγελματική πορεία του υποψηφίου).

Όλα τα δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και μη κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψή της. Οι υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δεν θα προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 2 και 3 καθώς αυτά θα αναζητηθούν από το αρχείο του Τμήματος.

• Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί, κατά την εγγραφή τους προσκομίζουν: 

Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι «Αποδέχομαι την εγγραφή μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και Β) Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι τους κανόνες λειτουργίας του, όπως αυτοί περιγράφονται στον Οδηγό Σπουδών και στον Κανονισμό Λειτουργίας του».

Τέλη φοίτησης Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές συμμετέχουν στο κόστος του προγράμματος. Τα τέλη φοίτησης για τους οικείους φοιτητές (πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τα τρία εξάμηνα είναι δύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ (€ 2.880) τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις οι οποίες προκαταβάλλονται τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ.

Μία πλήρης υποτροφία, η οποία καλύπτει το 100% των τελών φοίτησης, καθώς και δύο μερικές υποτροφίες, που καλύπτουν το 50% των τελών φοίτησης απονέμονται κάθε εξάμηνο στους άριστους φοιτητές, βάσει αποκλειστικά της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. Μπορούν, επίσης, να χορηγηθούν υποτροφίες κατά την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για ειδικούς λόγους (κοινωνικούς και οικονομικούς κ.ά.). Επιπλέον μπορεί να καθοριστεί ειδική συμφωνία για το ύψος των διδάκτρων με επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς. Οι φοιτητές που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία δεν δικαιούνται να τύχουν υποτροφιών. 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την πληρωμή σε μία δόση δικαιούνται έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%), κάτι που αντιστοιχεί σε μια εφάπαξ καταβολή των δύο χιλιάδων επτακοσίων τριάντα έξι ευρώ (€ 2.736). Τα τέλη φοίτησης για τους φοιτητές από το εξωτερικό (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) για τα τρία εξάμηνα είναι πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (€ 5.760), ενώ ισχύουν παρόμοιες ρυθμίσεις πληρωμής με αυτές που ισχύουν για τους οικείους φοιτητές, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης του πέντε τοις εκατό (5%) για την καταβολή των τελών φοίτησης σε μία δόση. 

Εκπτώσεις:

 • κάθε απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχει έκπτωση 25% στα τέλη φοίτησης,
 • κάθε απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με γενικό βαθμό μεγαλύτερο από επτά (7) στην ακαδημαϊκή του επίδοση έχει έκπτωση 50% στα τέλη φοίτησης, και
 • κάθε φοιτητής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει έκπτωση 5% επί εφάπαξ καταβολής στα τέλη φοίτησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η επιλογή των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει τον Νοέμβριο 2017 και η έναρξη του Α΄ εξαμήνου του Γ΄ Κύκλου Σπουδών θα είναι τον Ιανουάριο του 2018. 

Τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο, μπορεί να κατατεθούν προσωπικώς στην Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Τ.Ε. ή να αποσταλούν ταχυδρομικώς (ή με ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών), στην παρακάτω διεύθυνση όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Campus Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Κωστακιοί Άρτας

Τ.Θ. 110 - Τ.Κ. 47150 Άρτα

Τηλ. 26810 50499, 50341 

Περισσότερες πληροφορίες για τη δομή και το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (http://grads.ce.teiep.gr) και του Τμήματος (http://ce.teiep.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 26810 50499, 50341) και στον Διευθυντή του ΠΜΣ (τηλ. 2681050330, 2681050234 και e-mail: gradsce@teiep.gr). 

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ

Στύλιος Χρυσόστομος

Αναπληρωτής Καθηγητής


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Msc in International Shipping, Finance and Management

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα