Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση (2023-2024)

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση», το οποίο ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Σ.Κ.Α.ΕΠ.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ.Μ.) και διοργανώνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμήμα Ψυχολογίας της οικείας Σχολής καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη ογδόντα (80) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση» (Φ.Ε.Κ. 4400/6- 10-2020, Τ.Β ́) οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση».

Την ευθύνη και τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος έχει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Δ.Μ. Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 ορίζεται σε ογδόντα (80) μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται σε δύο (2) τμήματα φοιτητών, ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Φλώρινας και ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη της Κοζάνης. Ο/η υποψήφιος/ια επιλέγει το τμήμα φοίτησης κατά την υποβολή της αίτησής του/της.

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων ακολουθείται το διδακτικό μοντέλο της «μικτής μάθησης», στο οποίο η διά ζώσης διδασκαλία θα γίνεται για το 65% των μαθημάτων, ενώ για το υπόλοιπο ποσοστό του 35% τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.100,00€, τα οποία θα καταβληθούν σε δύο δόσεις (600,00€ στην έναρξη του 1ου εξαμήνου και 500,00€ στην έναρξη του 2ου εξαμήνου).

Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών Α.Ε.Ι. ή T.E.I. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που προτίθενται να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής), καθώς και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τίτλοι σπουδών ιδρυμάτων της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί εφόσον το ίδρυμα της αλλοδαπής περιλαμβάνεται στο «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής» αλλοδαπής (άρθρο 304 του ν. 4957/2022).

Επιλεξιμότητα υποψηφίων και κατανομή θέσεων εισακτέων
Επιλέξιμοι είναι οι υποψήφιοι εφόσον, βάσει της εκπαιδευτικής ειδικότητάς τους, συνιστούν τμήμα φοιτητών που αποτελείται από 10 άτομα, κατ’ ελάχιστο, για την παρακολούθηση μαθημάτων που εμπίπτουν στον έναν εκ των δύο ενοποιημένων κλάδων – κατευθύνσεων, δηλ. της Κατεύθυνσης των «ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» ή της Κατεύθυνσης των «ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ». Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Οι ογδόντα (80) θέσεις εισακτέων του ΔΠΜΣ κατανέμονται, με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ (Ε.Π.Σ.), ως εξής:

 • Τριάντα τέσσερις (34) θέσεις εισακτέων στη κατεύθυνση «ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (17 θέσεις στο τμήμα με έδρα την Κοζάνη και 17 θέσεις στο τμήμα με έδρα τη Φλώρινα)
 • Σαράντα έξι (46) θέσεις εισακτέων στην κατεύθυνση «ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» (23 θέσεις στο τμήμα με έδρα την Κοζάνη και 23 θέσεις στο τμήμα με έδρα τη Φλώρινα)

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός εισακτέων για την εφαρμογή της ως άνω κατανομής των θέσεων, με απόφαση της της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ (Ε.Π.Σ.), οι θέσεις των εισακτέων δύνανται να ανακατανεμηθούν μεταξύ των ανωτέρω κατηγοριών.

Η κατάταξη των αιτήσεων των υποψηφίων στις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις του ΔΠΜΣ γίνεται ως εξής:
Α. Στην κατεύθυνση των «ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» εντάσσονται υποψήφιοι των ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων:

 • ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ
 • ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
 • ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ
 • ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ
 • ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
 • ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 • ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
 • ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
 • ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
 • ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
 • ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ)
 • ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ36 ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 • ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
 • ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
 • ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 • ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 • ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
 • ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Β. Στην κατεύθυνση των «ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» εντάσσονται υποψήφιοι των ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων:

 • ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ
 • ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΕ35 ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ
 • ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 •  ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διάρκεια σπουδών – Προϋποθέσεις για την απονομή Μ.Δ.Σ.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Σ. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα πλήρους φοίτησης.
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μαθήματα του 1ου και 2ου εξαμήνου.

Μοριοδότηση
Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας που καταθέτει ο/η υποψήφιος/α γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Βαθμός πτυχίου (ενοποιημένων εκπαιδευτικών κλάδων και ειδικοτήτων, όπως ορίζονται παραπάνω): Μέγιστη πίστωση μορίων 30
 • Επαρκής γνώση μίας (1) τουλάχιστον ξένης γλώσσας: Μέγιστη πίστωση μορίων 9
  • 3 για C2
  • 2 για C1
  • 1 για Β2

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας
Αιτήσεις υποψηφίων για την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτές από 10/08/2023 έως και 31/08/2023.
Η αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται παρακάτω, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://teachedumsc.uowm.gr, με τη χρήση ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής.
Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της υποβληθείσας αίτησης και γνωστοποίησης του μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι λόγω της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, οι πίνακες αποτελεσμάτων δεν περιέχουν τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, αλλά τον παραπάνω μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό της αίτησής τους.
Συνημμένα έγγραφα – δικαιολογητικά (ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων) που υποβάλλονται, ηλεκτρονικά, μαζί με την αίτηση:

 1. Σύντομο (έως 2 σελ.) βιογραφικό σημείωμα με αναφορά στην επαγγελματική/εκπαιδευτική εμπειρία του/της υποψηφίου/ιας
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής γίνονται αποδεκτοί μόνο τίτλοι σπουδών ιδρυμάτων που περιλαμβάνονται στο «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής (άρθρο 304 του ν. 4957/2022)
 3. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, επιπέδου Β2 ή ανώτερου
 4. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

Σημειώνεται ότι:

 • Όλα τα παραπάνω έγγραφα – δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή ψηφιακά αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων. Η κατάρτιση πλαστού εγγράφου ή νοθεία πρωτοτύπου, με σκοπό την παραπλάνηση με τη χρήση του, έχει έννομες συνέπειες
 • Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον οδηγό μοριοδότησης του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Μοριοδοτείται η γνώση μέχρι δύο (2) ξένων γλωσσών και μέχρι τη μέγιστη πίστωση μορίων.
 • Για καθένα από τα παραπάνω έγγραφα – δικαιολογητικά δημιουργείται ένα αρχείο .pdf με ονομασία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ_Α/Α εγγράφου. Π.Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_1, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ_2 κλπ. Στη συνέχεια όλα τα παραπάνω έγγραφα, αναρτώνται (ένα συμπιεσμένο αρχείο .zip ή .rar με ονομασία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ») μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής της αίτησης στη διεύθυνση: https://teachedumsc.uowm.gr

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι:

 • Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον/την υποψήφιο/α στην αίτηση συμμετοχής του/της πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.
 • Ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ρυθμίζονται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ (Ε.Π.Σ.).
 • Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων που έχει ήδη καταβληθεί δεν επιστρέφεται.

Πρόσθετες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: https://teachedumsc.uowm.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ και της Κοσμητείας.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Γραμματειακή Υποστήριξη ΔΠΜΣ
Δημήτριος Λούγκας
Τηλ: +30 23850 54614 e-mail: teachedu@uowm.gr

Γραμματεία Κοσμητείας
Ηλίας Ίνδος
Τηλ: +30 23850 55045 e-mail: teachedu@uowm.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο