Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική (2024-2026)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://msc-apep.gr/

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 31 Ιουλίου 2024.

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» (MSc in Applied Public Economics and Policy) που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2024 – 2026.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στην «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» είναι η παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη δημόσια οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση. Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του Προγράμματος έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες επιστημονικές ανάγκες που προκαλεί η εξέλιξη του δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τα μαθήματα έχουν επιλεγεί ώστε να προσφέρουν στο μεταπτυχιακό φοιτητή την ειδίκευση που απαιτούν οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις στο δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες της σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και απόφοιτοι των πρώην Τ.Ε.Ι..

Η έναρξη του Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Δημόσια Οικονομική και Πολιτική» είναι τον Οκτώβριο κάθε έτους και διαρκεί τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Για τη φοίτησή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των €3.600.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και τις 31/07/2024.

Ο αριθμός των θέσεων στο Πρόγραμμα είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια υποβολής αιτήσεων και με σειρά προτεραιότητας. Μετά τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων, αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός θέσεων μέχρι την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία ενδέχεται να ακολουθήσει νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας Ηλεκτρονική - Έντυπη*
 2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με αναγραφόμενο τον βαθμό πτυχίου
 4. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2) όπως αυτή βεβαιώνεται βάσει των αποδεκτών από τον ΑΣΕΠ πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, ή του πτυχίου σπουδών ή του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού διπλώματος Πανεπιστημίου της αλλοδαπής (ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή της εκδούσας αρχής)
 5. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή/και εργοδότη
 6. Βιογραφικό σημείωμα
 7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 9. Υπεύθυνη Δήλωση (εκδίδεται από το https://www.gov.gr) όπου δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι «τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται και κατατίθενται στο φάκελό μου είναι αληθή»

*Η έντυπη αίτηση μπορεί να κατατεθεί με τους εξής τρόπους:

 • Ηλεκτρονικά στο email του Π.Μ.Σ. apep@unipi.gr (ευκρινής σάρωση των εντύπων)
 • Αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης στην παρακάτω διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς, 185 34 (1ο όροφος, Γραφείο 110) (Βρείτε μας στον χάρτη εδώ)

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

Γραφείο Συντονισμού Μεταπτυχιακού Προγράμματος (Πληροφορίες για ενδιαφερόμενους υποψήφιους φοιτητές, πληροφορίες για ακαδημαϊκά/οργανωτικά θέματα του Προγράμματος) (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 14:00) Email: apep@unipi.gr, Τηλ.: 210 4142159

Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (Εγγραφές, Πιστοποιητικά, Λοιπά Θέματα Φοίτησης) (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 14:00) Σχοινάς Αντώνιος Email: schoinas@unipi.gr, Τηλ.: 2104142078 Δαφερέρα Ευφροσύνη Email: edaferera@unipi.gr, Τηλ.: 210414208


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο