Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Εφαρμοσμένη Οικονομική (2019-2020)

Συμπληρωματική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη νέα προκήρυξη για την συμπλήρωση περιορισμένου αριθμού εισακτέων στο Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» για το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020 στις κατευθύνσεις:

1. Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

2. Οικονομική της Άμυνας

 

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις. Όλες οι κατευθύνσεις του Προγράμματος οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) επιπέδου Master of Science (MSc) στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» και απευθύνονται σε όσους/όσες επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας 18 μηνών για πλήρη φοίτηση ή 36 μηνών για μερική φοίτηση και γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Οι ενδιαφερόμενοι αξιολογούνται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και συνέντευξη. Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στις 17 Σεπτεμβρίου 2019 και έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο.

To Α’ εξάμηνο περιλαμβάνει 4 υποχρεωτικά μαθήματα και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο.

To Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνει δύο υποχρεωτικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής και ένα υποχρεωτικό σεμινάριο.

Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα του ΠΜΣ στην κατευθυνση «Τραπεζική & Χρηματοοικονομική» διδάσκονται απογευματινές ώρες τις καθημερινές. Τα μαθήματα της κατεύθυνσης Οικονομική της Άμυνας προσφέρονται Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί.

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.700 € και καταβάλλονται σε 3 δόσεις (πλήρη φοίτηση) ή 6 δόσεις (μερική φοίτηση).

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ apply.master.econ.uth.gr του ΠΜΣ μέχρι την Δευτέρα 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 . Πληροφορίες παρέχονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΠΜΣ στο 24210-74700, ΔευτέραΠαρασκευή 10.00-13.00 και στην ιστοσελίδα μας: http://master.econ.uth.gr.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Αν. Καθηγητής Στ. Παπαδάμου


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα