Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή.

Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εξειδίκευσης συνεκτιμούνται:

α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ
β) Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης

Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθμολόγησή τους γίνεται από µέλη ΔΕΠ των Τμημάτων που συμμετέχουν. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται µε συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.µ.) αυτής της κλίμακας.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 1.250 Ευρώ ανά εξάμηνο. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/17 το 30% των εισαχθέντων στο ΜΠΣ θα έχουν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.

Διάρκεια σπουδών: 4 εξάμηνα

Πιστωτικές Μονάδες: 120

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν:
I. Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ .
II. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι εκπλήρωσαν τις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.
III. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, μαζί µε την βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
IV. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και περιλήψεις τυχόν δημοσιευμένων εργασιών.
V. Πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών εφ’ όσον υπάρχουν.
VI. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες εφ’ όσον υπάρχουν.
VII. Δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Ερευνητές Α’ αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή από τον Προϊστάμενο της
Υπηρεσίας του εφόσον πρόκειται για εργαζόμενο και εφ’ όσον υπάρχουν.
VIII. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης ξένης ή ξένων γλωσσών.
IX. Τέσσερις φωτογραφίες ταυτότητας.
X. Φωτοτυπία των δύο όψων της αστυνομικής ταυτότητας.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Έως 31 Δεκεμβρίου 2022

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://www.med.uth.gr/default.aspx

κ. Α. Λεοντίτση
Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας
Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Παπακυριαζή 22, Πλατεία Ταχυδρομείου, ΤΚ 41222 Λάρισα
Τηλ.: 2410-565007, e-mail: msc_publichealth@uth.gr

Προκήρυξη / Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο