Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική (2023-2024)

Τα Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα λειτουργήσει το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο: «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α) το οποίο επανιδρύθηκε με την Απόφαση αρ. 826/12762/τ.Β’/24-4-18 (ΦΕΚ 1627/τ.Β΄/10-5-18) όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ. 134/20-4-2018) και τις Συνελεύσεις του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19-3-2018) και του Τμήματος Φυσικής (αρ. συνεδρ. 10/6-3-2018). 

Το ΔΠΜΣ στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική διέπεται από τις διατάξεις τoυ Ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/21.7.2022), του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 1765/25557/31-7-2018 (ΦΕΚ 3922/τ.Β΄/10-9-2018) απόφασης καθώς και τις διατάξεις του ΦΕΚ 3773/τ.Β΄/14-10-2019.

Σκοπός του ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α), είναι η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής και συγκεκριμένα:

 •  Η εκπαίδευση πτυχιούχων Τμημάτων Φυσικής και Εφαρμοσμένης Φυσικής (ΣΕΜΦΕ) στο επιστημονικό πεδίο της Ιατρικής Ακτινοφυσικής, που θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την επαγγελματική άδεια «Φυσικού Νοσοκομείων – Ακτινοφυσικού».
 • Η εκπαίδευση επιστημόνων θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή της υγείας και στην ανάπτυξη της έρευνας στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής.
 • Η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να διασφαλίζεται, τόσο η εξειδίκευση, όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της Ιατρικής Φυσικής - Ακτινοφυσικής.

1.    Κατηγορίες εισακτέων 
Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, απόφοιτοι των ακόλουθων Τμημάτων: Φυσικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένης Φυσικής και Μαθηματικών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ), Ιατρικής, Πληροφορικής, Μηχανικών Πολυτεχνικών Τμημάτων και ΑΤΕΙ, ΑΕΙ/ΑΤΕΙ στο πεδίο της Ακτινοτεχνολογίας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω αναφερόμενων Τμημάτων / Σχολών με την προϋπόθεση ότι, θα προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του  πτυχίου ή του  διπλώματός τους, προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών. 

2.    Αριθμός εισακτέων 
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ΙΦ-Α ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ετησίως. 

3.    Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι σε τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. 

4.     Τέλη φοίτησης : Το ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» δεν προβλέπει την καταβολή τελών φοίτησης.

5.    Γλώσσα διδασκαλίας   
Η διδασκαλία των μαθημάτων, το εκπαιδευτικό υλικό, η εξέταση, καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

6.    Μεταπτυχιακός Τίτλος 
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική».

7.    Επιλογή Μεταπτυχιακών φοιτητών 
Η επιλογή γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων :

 • Βαθμός πτυχίου/διπλώματος
 • Διάρκεια σπουδών του υποψήφιου ως προπτυχιακού φοιτητού
 • Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α 
 • Επίδοση και συνάφεια προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ ΙΦ-Α
 • Αξιολόγηση παρουσίας σε προσωπική συνέντευξη στην οποία συνεκτιμώνται τα κίνητρα, η προσωπικότητα, καθώς και τυχούσα σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου

Επιπλέον των ανωτέρω ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει :

 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
 • Σχετικά πιστοποιητικά βεβαίωσης πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

Ημερομηνία και ώρα συνέντευξης 
Η εν λόγω συνέντευξη προβλέπεται να διεξαχθεί την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023. 

8.    Υποβολή δικαιολογητικών 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών:

 • ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή), σε φάκελο με την ένδειξη: Αίτηση Υποψηφιότητας ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική» στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, Τ.Κ. 26504, Ρίο, Πάτρα ή
 • ηλεκτρονικά σε ένα ΕΝΙΑΙΟ έγγραφο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary@med.upatras.gr

τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. 
 4. Για πτυχιούχους Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής: Πιστοποιητικό ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (εφόσον υπάρχει).  Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εξετάζεται με βάση τις διατάξεις του αρ. 304 του ν. 4957/2022. Εφόσον ο τίτλος σπουδών από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022 που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. θα κατατεθεί βεβαίωση Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
 7. Φωτοαντίγραφο Αποδεικτικού γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)
 8. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
 9. Λοιπούς τίτλους και στοιχεία: (αντίγραφα εργασιών, κλπ.)

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ "Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική" θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: εδώ

9.    Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023. 

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη έως 15.9.2023.

10.    Μέθοδος διδασκαλίας
Για το ακαδ. έτος 2023-2024 η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να οργανωθεί εν μέρει με την μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εφόσον τροποποιηθεί ο κανονισμός  λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

11.    Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

 1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τηλ.:2610/969106,  web site: www.med.upatras.gr ,  
 2. Πανεπιστήμιο Πατρών, ΔΠΜΣ «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική»:  web site: physics.med.upatras.gr

Προκήρυξη
Έντυπο Αίτησης

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο