Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Σπουδές Φύλου (2024-2025)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 31/05/2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (Ανακοίνωση)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη των θέσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού επιπέδου για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με εισδοχή τον Σεπτέμβριο 2024.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

 • 15 θέσεις για Μάστερ στις Σπουδές Φύλου (Διατμηματικό και Διεπιστημονικό Αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα)

Οι υποψήφιοι/ες για το πτυχίο Μάστερ στο πιο πάνω πρόγραμμα, πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Επίσης πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Πληροφορίες:
Γραμματεία Τμήματος:
Τηλ.: 22892940, 22892941, 22892942
Ιστοσελίδα Τμήματος Επιστημών της Αγωγής

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου εδώμέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν:

 1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
 2. Αντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αποδοχής της θέσης).
 3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 4. Σύντομo Σημείωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1-2 σελίδων) που να περιλαμβάνει ερευνητικούς στόχους και προοπτική ακαδημαϊκής εξέλιξης.
 5. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών/τριών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους/τις οποίους/ες οι αιτητές/τριες θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. (Λόγω του ότι σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).
 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας για φοίτηση σε αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως παρουσιάζονται ακολούθως: Σύμφωνα με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), για εισαγωγή σε αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
  Για τα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου απαιτείται «Πολύ Καλή Γνώση» της Αγγλικής σε επίπεδο Β2- C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  Τα επίπεδα γνώσης της γλώσσας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης αντιστοιχούν στα πιο κάτω συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς σε διεθνείς εξετάσεις, σύμφωνα με τις επίσημες σελίδες των οργανισμών που προσφέρουν τις εξετάσεις αυτές.
  Ενδεικτικά μια βαθμολογία 5.5-6.5 ανταποκρίνεται σε γνώσεις επιπέδου Β2 (Lower), ενώ η βαθμολογία 8.5-9 είναι επιπέδου C2 (Proficiency). Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες βαθμολογίες παραμένουν έγκυρες μόνο για δύο χρόνια. Εάν προτίθεστε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό που αποκτήθηκε πριν από δύο χρόνια, θα χρειαστεί να επαναλάβετε την εξέταση.

Ο/η υποψήφιος/α που θα του/της προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Επιβεβαίωση της Υποβολής της Αίτησης

Είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική αίτησή σας έχει υποβληθεί με επιτυχία. Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης σας, θα λάβετε αυτόματη επιβεβαίωση για την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Δίδακτρα

 • €5.125 για κάθε Συμβατικό πρόγραμμα Μάστερ

Υποτροφίες: 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει υποτροφίες σε Μάστερ και Διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αξιολογούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την κοινωνική-οικονομική κατάσταση τoυ/ης φοιτητή/τριας. Περισσότερες πληροφορίες βλ. εδώ, σελ. 5-6.

Γενικές Πληροφορίες:

Όλες οι προσφερόμενες θέσεις για τις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζονται σε πίνακα (Παράρτημα Α). Για περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο σύνδεσμο εδώ

Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο