Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πολιτική Επιστήμη (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 31 Μαΐου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι. (Ανακοίνωση)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι, για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο του 2023, όπως αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη εδώ.

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τριάντα-εννέα (39) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως: Προγράμματα Μάστερ:

 • 10 θέσεις για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Διεθνείς Σχέσεις).
 • 10 θέσεις για Μάστερ στην Πολιτική Επιστήμη (κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Πολιτική).
 • 15 θέσεις για Μάστερ στις Σπουδές Ειρήνης, Συγκρούσεων και Δημοκρατίας

Διδακτορικά προγράμματα:

 • 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Κοινωνιολογία
 • 2 θέσεις για Διδακτορικό στην Πολιτική Επιστήμη

Οι υποψήφιοι για το Διδακτορικό καλούνται να ανατρέξουν στα ειδικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού προσωπικού στην ιστοσελίδα εδώ. Αφού εξετάσουν τα ερευνητικά πεδία των μελών ΔΕΠ να επικοινωνήσουν με τον/ην πιο κατάλληλο/η σχετικά με την πρότασή τους. Καλούνται επίσης να ετοιμάσουν την αίτηση τους στη βάση των συγκεκριμένων προϋποθέσεων του τμήματος που βρίσκονται στην ιστοσελίδα εδώ και στην ιστοσελίδα εδώ.  Η συγγραφή της διατριβής μπορεί να γίνει στην Ελληνική ή στην Αγγλική ή σε άλλη Διεθνή Γλώσσα, με την έγκριση του/της Ερευνητικού Συμβούλου.

Κριτήρια Επιλογής για τα διδακτορικά προγράμματα:

(1) Ακαδημαϊκή Αριστεία

(2) Καινοτόμος Ερευνητική Πρόταση

(3) Δυνατότητα Επίβλεψης από Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΣΤΕΡ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προσφέρει δύο (2) τμηματικές υποτροφίες συνολικής κάλυψης διδάκτρων για το Μάστερ Πολιτικής Επιστήμης. Τα κριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα: (1) ακαδημαϊκή επίδοση, (2) επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, (3) συστατικές επιστολές, (4) πιθανές δημοσιεύσεις, κλπ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προσφέρει έξι (6) υποτροφίες, η κάθε μια εκ των οποίων καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων. Ειδικότερα:

 • Το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προσφέρει τρείς (3) υποτροφίες
 • Με την ευγενική χορηγία του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κύπρου το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προσφέρει δυο (2) υποτροφίες.
 • Με την ευγενική χορηγία της εταιρίας Island Oil, το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προκηρύσσει μία (1) υποτροφία ‘Island Oil’ η οποία αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποικιλομορφίας (diversity) των φοιτητών του προγράμματος.

Τα κριτήρια επιλογής αποτελούν: (1) ακαδημαϊκή επίδοση, (2) επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, (3) συστατικές επιστολές, (4) πιθανές δημοσιεύσεις, κλπ.

Υποβολή αίτησης για υποτροφία μπορεί να γίνει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Στο Βήμα 11 της αίτησης επιλέξτε με √ την Υποτροφία που επιθυμείτε να διεκδικήσετε. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προβαίνει σε αξιολόγηση των αιτήσεων και υποβάλλει εισήγησή στο Συμβούλιο του Τμήματος για τη λήψη απόφασης

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος:
Τηλ.: 22 894561, 22894560
ssofroni@ucy.ac.cy, elenap@ucy.ac.cy

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
 2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.
 3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο.
 4. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.
  (Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

Δίδακτρα:

Προγράμματα επιπέδου Μάστερ:

 • €5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:

 • €10.250 Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
 • € 8.000 Μάστερ στο Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση
 • €10.000 Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)
 • €7.500 Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • €6.500 Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:

 • Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
  • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000
 • Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:
  • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
  • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):
Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Γενικές Πληροφορίες: Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο