ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
ΠΜΣ Δίκτυα Επικοινωνιών Νέας Γενιάς και Κατανεμημένα Περιβάλλοντα Εφαρμογών
MBA Food and Agribusiness
AUTH - Department of Journalism
ELGS Postrgraduate Programmes

Πανεπιστήμιο Κύπρου: Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση (Natural Gas in Energy Transition) (2021-2022)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ «Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση» («Natural Gas in Energy Transition») που θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο του 2021.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Δώδεκα (12) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master in Natural Gas in Energy Transition στην αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν πτυχίο σε κλάδο Μηχανικής ή Επιστημών. Το πρόγραμμα προσφέρεται στα Αγγλικά. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
- Δωρεά για Κύπριους υπηκόους . Τα δίδακτρα καλύπτονται από χορηγία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορείου και Βιομηχανίας προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου
- €8.000 για ολόκληρο το πρόγραμμα για διεθνείς φοιτητές.

Αριθμός άλλων υποτροφιών θα προσφέρονται επίσης από το πρόγραμμα. Υποτροφίες είναι επίσης διαθέσιμες (σε κάτοχους μεταπτυχιακού τίτλου) για σπουδές Διδακτορικού σε θέματα που σχετίζεται με το Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση.

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας μπορεί να παράσχει πρόσθετες επιχορηγήσεις για το επίδομα διαβίωσης (για το έτος 2020 ήταν 500 € / μήνα)

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:
http://www.ucy.ac.cy/petcy/en/
petroleum@ucy.ac.cy
Τηλ. 22 892249

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl, μέχρι την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας: (α) για εισαγωγή διεθνών φοιτητών, (β) για εισαγωγή σε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, (γ) για εισαγωγή σε πρόγραμμα όπου η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι προαπαιτούμενο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει έχουν ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας: GCE ή TOEFL με βαθμό τουλάχιστον “B”, ή GCE- O’ level, ή 600 για TOEFL ή 6,5 για IELTS (εξαιρούνται οι απόφοιτοι αγγλόφωνων Πανεπιστημίων).
4. Αναλυτική βαθμολογία.
5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
6. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Ο/η υποψήφιος/α που θα του προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώρηση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.

ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του προγράμματος «Erasmus+ Master Degree Loans» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διεθνοποίηση, δανειοδοτεί φοιτητές για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ σε προγράμματα πλήρους φοίτησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να διαμένουν σε οποιαδήποτε από τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και να μεταβούν στην Κύπρο για να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ποιοι μπορεί να υποβάλουν αίτηση για δάνειο:

  • Να κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα προπτυχιακού επιπέδου (Bachelor degree) ή να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών τους.
  • Το πανεπιστημιακό δίπλωμα προπτυχιακού επιπέδου να προέρχεται από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα εκτός Κύπρου.
  • Να έχουν υποβάλει αίτηση και γίνει δεκτοί για φοίτηση σε ένα από τα προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης.
  • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε Χώρα του προγράμματος Erasmus+ (με εξαίρεση την Κύπρο).
  • Να μην έχουν ήδη συνάψει άλλο δάνειο μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση δανείου Erasmus+ Master Degree Loan, μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών που συμμετέχουν στο σχέδιο, για τις χώρες του προγράμματος, καθώς και για άλλες πρόνοιες του δανείου από τον ιστότοπο της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών εδώ.

Δείτε την Προκήρυξη στα ελληνικά εδώ και στα αγγλικά εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο