Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Κύπρου: MSc Βιοποικιλότητα και Οικολογία (2023-2024)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την προκήρυξη των θέσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού επιπέδου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με εισδοχή τον Ιανουάριο 2024.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Είκοσι δύο (22) θέσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

 • 14 θέσεις για Μάστερ
 • 8 θέσεις για Διδακτορικό

Όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών προσφέρονται μόνο στην Αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της
Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2+). 

Πρόγραμμα Μάστερ (Μ.Sc.):

 • Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική
 • Μάστερ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
 • Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία

Πρόγραμμα Διδακτορικού (Ph.D.) :

 • Διδακτορικό στις Βιοϊατρικές Επιστήμες
 • Διδακτορικό στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία

Τα προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού στις Βιοϊατρικές Επιστήμες, καθώς επίσης και το πρόγραμμα Διδακτορικού στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία, περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα και ενισχυμένη εργαστηριακή έρευνα. Το Μάστερ στη Μοριακή Βιολογία και τη Βιοϊατρική δεν προσφέρει εργαστηριακή έρευνα. Το Μάστερ στη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία περιλαμβάνει είτε εργαστηριακή είτε βιβλιογραφική έρευνα. Στους φοιτητές/τριες που εντάσσονται σε αυτό το πρόγραμμα προσφέρεται μία εκ των δύο επιλογών κατά την εισδοχή τους.

Υποψήφιοι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για τα προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν εργαστηριακή έρευνα συνιστάται να έρθουν σε επαφή με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος πριν από την υποβολή της αίτησής τους, με σκοπό την εξασφάλιση θέσης σε ερευνητικό εργαστήριο για εκπόνηση της εργαστηριακής διατριβής καθώς επίσης και για τη σωστή επιλογή εργαστηρίου βάσει των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων. Κατά την είσοδό τους σε προγράμματα σπουδών που περιλαμβάνουν εργαστηριακή έρευνα, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει ήδη να γνωρίζουν με ποιο μέλος ΔΕΠ θα εκπονήσουν τη διατριβή τους.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα κληθούν σε συνέντευξη.

Πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος:
Τηλ.: 22892894, Φαξ: 22895095, Email: biol@ucy.ac.cy

Συντονίστρια Προγράμματος:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χρυσούλα Πιτσούλη, Τηλ. 22893766
Email: pitsouli@ucy.ac.cy

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τους/τις υπεύθυνους/ες καθηγητές/τριες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου, μέχρι την Tρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 12 το μεσημέρι. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Όλες οι προσφερόμενες θέσεις για τις Σχολές/Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζονται σε πίνακα (Παράρτημα Α). Για περισσότερες πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών στο σύνδεσμο εδώ

Με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να υποβληθούν:

 1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
 2. Αντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την ημερομηνία αποδοχή της θέσης).
 3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 4. Σύντομo Σημείωμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (1-2 σελίδων) που να περιλαμβάνει ερευνητικούς στόχους και προοπτική ακαδημαϊκής εξέλιξης.
 5. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών/τριών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές/τριες θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. (Λόγω του ότι σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).
 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας για φοίτηση σε αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα, όπως παρουσιάζονται ακολούθως: Σύμφωνα με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), για εισαγωγή σε αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
  Για τα προγράμματα μεταπτυχιακού επιπέδου απαιτείται «Πολύ Καλή Γνώση» της Αγγλικής σε επίπεδο Β2- C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  Τα επίπεδα γνώσης της γλώσσας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης αντιστοιχούν στα πιο κάτω συγκεκριμένα πλαίσια αναφοράς σε διεθνείς εξετάσεις, σύμφωνα με τις επίσημες σελίδες των οργανισμών που προσφέρουν τις εξετάσεις αυτές. Ενδεικτικά μια βαθμολογία 5.5-6.5 ανταποκρίνεται σε γνώσεις επιπέδου Β2 (Lower), ενώ η βαθμολογία 8.5-9 είναι επιπέδου C2 (Proficiency).
  Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες βαθμολογίες παραμένουν έγκυρες μόνο για δύο χρόνια. Εάν προτίθεστε να υποβάλετε αίτηση χρησιμοποιώντας ένα πιστοποιητικό που αποκτήθηκε πριν από δύο χρόνια, θα χρειαστεί να επαναλάβετε την εξέταση.

ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
Υποβολή προκαταρκτικής ερευνητικής πρότασης για εισαγωγή σε διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών (εάν προβλέπεται από τους εσωτερικούς κανόνες του Τμήματος).

Ο/η υποψήφιος/α που θα του/της προσφερθεί θέση θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από την Εκδίδουσα Αρχή.

Επιβεβαίωση της Υποβολής της Αίτησης
Είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρονική αίτησή σας έχει υποβληθεί με επιτυχία. Αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης σας, θα λάβετε αυτόματη επιβεβαίωση για την επιτυχή υποβολή της αίτησής σας. Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τη ΣΜΣ.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ

 • €5.125 για κάθε Συμβατικό πρόγραμμα Μάστερ

ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 • €10.250 Μάστερ στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)»
 • €8.000 Μάστερ στο «Φυσικό Αέριο στην Ενεργειακή Μετάβαση»
 • €10.000 Mάστερ σε «Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)»
 • €7.500 Μάστερ στη «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού»
 • €6.500 Μάστερ σε «Intelligent Critical Infrastructure Systems».

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • Κάτοχοι Τίτλου Μάστερ
  • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000
 • Μη Κάτοχοι Τίτλου Μάστερ
  • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ο/η φοιτητής/τρια ολοκληρώσει τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους/της και αποκτήσει το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
  • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000.

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας Μάστερ & Διδακτορικού επιπέδου προστίθεται ένα τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση εγγεγραμμένων επαγγελματιών ψυχολόγων που παρέχουν υπηρεσίες εποπτείας κατά τη διάρκεια της κλινικής άσκησης.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει υποτροφίες σε Μάστερ και διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες. Οι υποτροφίες αξιολογούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση και την κοινωνική-οικονομική κατάσταση τoυ/ης φοιτητή/τριας.

 1. Υποτροφίες Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών: Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου παραχωρεί υποτροφίες σε διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες από τα ίδια έσοδα της Σχολής.
 2. Υποτροφίες από τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου: Τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου παραχωρούν επίσης υποτροφίες στους μεταπτυχιακούς/ές και διδακτορικούς/ές φοιτητές/τριες τους από τα ίδια έσοδα της κάθε οντότητας ξεχωριστά.
 3. Υποτροφίες από άλλους Οργανισμούς και Ιδρύματα: Επίσης, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες μπορούν να λάβουν υποτροφίες από άλλους οργανισμούς και ιδρύματα.

Γενικές Πληροφορίες:

Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο